Připravuje se…

Profesionální radiové sítě

Lodní doprava

Když jsem před více jak 25 lety začal poslouchat krátké vlny, bylo možné slyšet spoustu zajímavého námořního provozu vysílající jak fonii, telegrafem ale i digitálními druhy provozu.  Moderní doba samozřejmě zasáhla, spousta provozu z krátkovlnných pásem zmizela, naštěstí ale ne úplně všechno a tak je stále možné lodní dopravu sledovat.

Všeobecná oprávnění 2020

Následující článek je určen především pro vás, kteří pravidelně vysílají na tzv. sdílených kmitočtech a frekvencích

INMARSAT

Letecká doprava je jednoznačně radiově nejaktivnější služba a to nejen po stránce hlasových komunikací, ale také

Strategie hledání profesionálních stanic v pásmu VKV

Poslední dobou jsem se zaobíral jen praktickými stránkami poslechu a to jak praktickými zkušenostmi s přijímači

Tabulka VKV profipásem ČR (revize 2019)

TABULKA VKV PROFI-PÁSEM ČR Následující tabulka slouží (nejen) posluchačům začátečníkům jako stručný přehled o využití profi-pásem

Komunikace na železnici

Železnice je jedno ze základních odvětví infrastruktury, se kterým se můžeme setkat prakticky na celém území

Profesionální pásma ČR

Koupit si přehledový přijímač s poslouchat místní taxikáře umí každý, ale začít skutečně sledovat profesionální pásma,

Profesionální digitální sítě

DMR typu TIER III – skutečná alternativa k síti MATRA-PEGAS

Myšlenkou, co s dosluhující sítí ministerstva vnitra typu TETRAPOL s označením PEGAS (chcete-li MATRA-PEGAS), jsem se zde zaobíral již několikrát. Alternativ není mnoho a to především z pohledu požadavků na přenositelnost stávájících funkcí a současně doplnění dalších. Jednoznačným a samozřejmě oprávněným požadavkem je maximální bezpečnost celé infrastruktury tj. šifrování hovorů

Digitální trunkové sítě standardu DMR

Dnešní doba je ve znamení masivní digitalizace všeho, na co se podíváte a radiokomunikacím se samozřejmě

Digitální radiová komunikace

Vývoj digitálních technologií se samozřejmě nevyhýbá ani profesionální komunikační technice. Exponenciální nárůst výpočetního výkonu současně se

Síť PEGAS IV. – správa sítě

Digitální síť TETRAPOL má velmi propracovaný systém vzdáleného dohledu. Ačkoliv do správy sítě zasahuje větší množství

Síť PEGAS III. – provoz

Každý nový terminál sítě PEGAS, než se dostane koncovému uživateli do ruky, musí na začátku projít

Síť PEGAS II. – generace 2 a půl

V následujícím pokračovaní povídání o síti PEGAS se dostaneme k základnímu popisu hierarchie a komunikace v

Síť PEGAS I. – historie

Historie digitální technologie Tetrapol se datuje již před rokem 1988. Na svědomí ji mělo konsorcium firem

Letecká komunikace (AIRBAND)

Letecké meteo stanice 2022

Na závěr letošního roku jsem vám, čtenářům, připravil krátký seznam leteckých meteorologických stanic zachycených na našem území během letošního roku. V tomto seznamu jsou zahrnuté stanice slyšitelné za běžných podmínek, ale také zachycené během zlepšených příjmových podmínek, například pomocí troposférického šíření. Považujte tedy tento seznam jako tipy na sledování podmínek

Vojenská letecká komunikace

Vojenský letecký provoz je pro spoustu civilistů, ale i radioamatérů a posluchačů tak trochu mimo „zorné

Co to je Calibra ?

Letecká doprava je v současnosti nejbezpečnější a nejspolehlivější dopravou vůbec. Je to dáno několika základními faktory.

Mapa komunikačních frekvencí AERO (POL)

V dnešním článku se podíváme na naše severní sousedy. V posledních pár letech došlo k poměrně

Mapa komunikačních frekvencí AERO (CZE)

Články na téma „letecké pásmo“ zde naleznete poměrně často a ani tentokrát to nebude vyjímka. Po

Změny ve vzdušném prostoru ČR

V následujícím článku bych se chtěl tak trochu ohlédnout za letošním rokem a jeho dopadem na

ADS-B/Mode-S přijímač Flightaware ProStick

Ačkoliv se leteckým pásmem a jeho přijmem zaobírám na těchto stránkách poměrně často, již velmi dlouhou

ADS-B / MODE-S SOFTWARE

Přijímací technika

Přednáška CSDXC – Letecká doprava

Letos v druhé polovině dubna se konalo konečně po několika letech opět výroční setkání československého DX Klubu. Pro konání této akce byla zvolena velmi pěkná lokalita Ramzová v Jeseníkách. Tato akce byla doprovázena nejen příjemným setkáním lidí, kteří jsou také „postiženi“ poslechem nejrůznějších radiových pásem, ale také několika zajímavými přednáškami na různá témata související s

Úprava přijímače ICOM IC-R1500 pro panadapter

Před nějakou dobou jsem zvažoval nad tím, že bych připojil

Doplňkový vertikální zářič u antén typu DISCONE

Širokopásmové všesměrové antény typu DISCONE nejsou nám, posluchačům, nic neznámého.

Antény pro ruční skenery a radiostanice

Každý, kdo si někdy pořídil ruční radiostanici či skener na

Servisní zásah ICOM IC-R8600

Ne každý uživatel radiotechnického přístroje má znalosti, technické vybavení a

ADS-B / MLAT přijímač

O možnostech sledování leteckého provozu píšu na těchto stránkách velmi

Antény pro širokopásmové přijímače

Z pohledu posluchačů je pásmo VKV je na používané antény

SOFTWARE

SPY Server – úvod a zkušenosti

Možnost vzdáleného ovládání přijímačů a následné zpracování nahrávek nebo dokonce přímý poslech stanic na dálku, to je technická vymoženost, kterou využívají státní a vojenské složky již od druhé světové války. O výhodách asi netřeba hovořit. Zajímavá by ale možná byla velmi krátká retrospektiva toho, jak se vlastně vzdálené přijímače ovládaly

Zajímavý software – RTL1090 verze 3

Jak již jsem několikrát psal a je všeobecně známo, nemám rád Google-omalovánky a mnohem radši koukám

Databáze letadel na rok 2023

Pro ty z vás, kteří také neradi koukáte na Google-omalovánky, ale rádi sledujete letecký provoz na

AOR AR5700D (AR5001D) Control Software

V souvislosti s tvorbou článku (recenze) o přijímači AOR AR-5700D a zjištění, že bohužel neexistuje žádný

ICOM IC-R8600 remote control v 1.1

Známý širokopásmový přijímač ICOM IC-R8600 je velmi povedené i když ne zrovna nejlevnější zařízení. Proto je

Base Station – personalizace zobrazení

Již několikrát jsem psal, že program Base Station (dále jen BS) nabízí velmi širokou škálu možností

Program Base Station – instalace

V minulé kapitole jsme si stručně představili, jak v rychlosti zprovoznit domácí přijímač ADS-B/MLAT přijímač dat

Historie radiotechniky

Volací znaky radiostanic + archiv volacích znaků krajské správy SNB

Volací znaky, které se používají v radiové komunikaci měli a mají několik funkcí. Rozdíl je ovšem v tom, kdo a v jaké radiové síti je používá. V jednom z mých pátrání v archivech ministerstva vnitra jsem narazil na zajímavý dokument. Jednalo se o seznam volacích znaků používaných stanicemi veřejné bezpečnosti

Komunikační síť pohraniční stráže

Jelikož nastala doba, kdy toto téměř zapomenuté téma bohužel začíná být na východ nás opět aktuální,

Síť COUGARNET na území ČR

Historie radiotechniky na našem území se vůbec nemusí datovat do dob komunismu v minulém století. Některé

Československé radiostanice II. (60.léta)

Vývoj radiostanic – 60 léta V první polovině šedesátých let byla používána u civilních služeb především

Československé radiostanice I. (50. léta)

Úvodní slovo Najít věrohodné a komplexnější informace z poválečných dob počátků profesionální (nearmádní civilní) radiokomunikace není

Historie komunikace na železnici

Současná radiová komunikace na železnici byla na těchto stránkách díky Petrovi OK1HPX skvěle zpracována. To, co

Pozemní pevné a pohyblivé služby na území Československa – úvod.

Vytvoření radiového spojení za pomocí po mechanické i elektrické stránce spolehlivých radiostanic od nejlevnějších analogových až