Jak kdosi kdysi řekl, „cesty boží a signálu jsou nevyzpytatelné“ a nyní tato věta opět doznala své platnosti. Po několika měsících relativního radiového klidu v pásmech VKV nastává každoroční doba tvorby sporadických vrstev E. Jelikož slunce pomalu ale jistě směřuje do období zvýšené aktivity (25 sledovaný 11letý cyklus), což jeČíst dále →

Letos v druhé polovině dubna se konalo konečně po několika letech opět výroční setkání československého DX Klubu. Pro konání této akce byla zvolena velmi pěkná lokalita Ramzová v Jeseníkách. Tato akce byla doprovázena nejen příjemným setkáním lidí, kteří jsou také „postiženi“ poslechem nejrůznějších radiových pásem, ale také několika zajímavými přednáškamiČíst dále →

Před nějakou dobou jsem zvažoval nad tím, že bych připojil ke známému a oblíbenému přijímači ICOM R1500 panadapter (samozřejmě tato úprava umožňuje i připojení jiných externích zařízení typu digitálního dekodéru ARD300). Jelikož je 1500ka klasický analogový přijímač typu superheterodyne, je možné z něj vyvést mezifrekvenci 10,7 MHz a tu pakČíst dále →

Jelikož nastala doba, kdy toto téměř zapomenuté téma bohužel začíná být na východ nás opět aktuální, řekl jsem si, že bych měl trochu toto téma připomenout. Před nedávnem jsem se podíval do archivů, abych zde hledal informace o starých, již neexistujích radiových sítích. Informací o těchto sítích bohužel není vČíst dále →

V zimě, až na velké výjimky, jsou VKV pásma relativně klidná a podmínky šíření radiových vln jsou stabilní. To je ideální doba na sledování místních staních stanic a hledání místního radiového provozu. Tyto poznatky pak slouží k rychlejší identifikaci zlepšených podmínek a identifikaci příjmu vzdálených stanic ( DX nebo-li Distant-XČíst dále →

Letošní ročník jizerské padesátky se konečně vydařil se vším, tak jak to má být a to jak po stránce počasí, tak po stránce radiové. Ale nejprve zpět na začátek. Několika minulých ročníků jizerské 50ky jsem se nezúčasnil a tím rozhodně nemyslím účastí na závodu, to nechávám těch sportovněji nadanějším aČíst dále →

I v letošním roce pokračuji v úpravách a vývoji programu Bandplan+. Jedná se o programu pro logování (chcete-li databázi deníkového typu) a rychlé vyhledávání profesionálních stanic v ČR,SK,EU a pro záznam krátkovlnných stanic. Tento program umožňuje rychlý import a export z tabulek typu Excel, velmi rychle filtruje záznamy dle nejčastějiČíst dále →