Letecká meteorologická služba

Letecký doprava je na informacích o aktuálním stavu počasí velmi závislá. Piloti musí být neustále informováni o počasí a to jak před vzletem, tak před přistáním v cílové destinaci. Je to jednak z důvodů správné kalibrace výškoměru, ale samozřejmě i z dalších provozních důvodů. V leteckém pásmu proto vysílají stanice typu ATIS a VOLMET, které vysílají celý den (24/7) na neměnných frekvencích s výkonem vysílačů od jednotek po desítky wattů do vertikálních antén. Tyto stanice slouží ale nejen pilotům, ale také nám, posluchačům, jelikož jsou výborným ukazatelem měnících se podmínek šíření.Pokud se objeví speciální podmínky šíření například pomocí sporadické vrstvy Es nebo dalších troposférických jevů, můžete je díky těmto stanicím velmi rychle identifikovat.

VOLMET (VOL – francouzky let a MET jako zkratka Meteo – tedy informace pro letadla za letu)

Obsahem vysílání jsou meteorologické informace z významných národních letišť, ale i letišť okolních států. Vysílače stanice VOLMET bývají umístěny na vysokých kótách, aby měly co největší pokrytí. Velmi často se pro zvětšení dosahu používá soustava dvou vysílačů umístěných na dvou vzdálených kótách. Aby nedocházelo k interferencím, pokud by se potencionální posluchač pohyboval na místech, kde slyší oba vysílače, má každý z nich malou odchylku od základního kmitočtu. Příklad VOLMET PRAHA – 125,525 je základní kmitočet, ale jeden vysílač má nosnou 125,520 a druhý 125,530 MHz. Jakmile se budete pohybovat v místě, kde slyšíte oba, vzniká mezi nimi zázněj 10 kHz a to už by neměl 6kHz filtr v dobrém přijímači propustit.

ATIS (Automatic Terminal Information Service)

Vysílače ATIS bývají umístěny přímo na letišti nebo velmi blízko letiště. Slouží jako zdroj aktuálních meteorologických informací pilotům letadel, kteří jsou přímo na letišti a budou odlétat, nebo se přibližují na přistání na příslušné letiště. Na některých velkých letištích se můžete setkat i s tím, že pro každou variantu je zde zvláštní ATIS na separátních frekvencích (Departure i Approach ATIS).

Obsah vysílání stanic ATIS a VOLMET je složen z dekódovaných dvou druhů informačních zpráv – METAR a SIGMET.

METAR jsou informace o aktuální meteorologické situaci tvořené ve speciálním kódu. Tyto zprávy mohou být vysílány pro letadla buď jako originální kód, nebo mohou být rozkódovány do audio hlášení (stanice ATIS/VOLMET)
SIGMET (Significant Meteorlogical Information) jsou informace o důležitých meteorologických jevech na trati nebo v oblasti, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu (turbulence, mrznoucí déšť, vulkanický prach apod.)

Vysílané informace nesmí být starší než 30 minut.

METAR

 • QTH název letiště – METAR … (např. „METAR PRAHA“)
 • QTR čas měření – ISSUED AT … (např. „ISSUED AT ONE ZERO, THREE ZERO“ – vydáno v 10:30) ale může být i bez „Issued at“
 • VÍTR směr a rychlost v uzlech – WIND … DEGREES, … KNOTS (např. „WIND ONE ZERO ZERO DEGREES, ONE SIX KNOTS“ – vítr 100 stupňů, 16 uzlů) popřípadě se udává proměnný vítr jako VARIABLE BETWEEN … AND … (např. „WIND VARIABLE BETWEEN ONE ZERO ZERO AND ONE TWO ZERO, ONE SIX KNOTS“ – vítr proměnlivý mezi 100 a 120 stupni, rychost 16 uzlů)
 • VIDITELNOST obecná – VISIBILITY … (KILO)METERS popřípadě doplněno o „OR MORE“ – a vyšší (např. „VISIBILITY ONE ZERO KILOMETERS OR MORE“ – viditelnost 10 km a vyšší)
 • DRÁHOVÁ VIDITELNOST (udává se podle potřeby) – RVR RUNWAY … , … METERS v případě neměnných podmínek se také dodává NO DISTANT TENDENCY (a nemění se) V případě mlhy dráze se udává u stanic ATIS také VERTICAL VISIBILITY (vertikální viditelnost) v metrech. To je velmi důležitý údaj, protože se podle něho rozhodují piloti, zda vůbec mohou na letišti přistát (to je dáno kategorií letiště a především letadla). Pokud například na Ruzyni klesne vertikalní viditelnost na dráze 24 pod 75m, je dráha pro přistání nepoužitelná a letiště je zavřeno.
 • SRÁŽKY A FENOMÉNY (definováno slovně a upřesněno, udává se jen pokud je potřeba) – RAIN (déšť), LIGHT RAIN (slabý déšť),SNOW (sníh), LIGHT SNOW (slabé sněžení), HEAVY FOG (silná mlha), LIGHT FOG (mlhavo), FREEZING FOG (mrznoucí mlha), THUNDERSTORM (bouřka), SHOWER (přeháňka).. apod.
 • OBLAČNOST – je rozdělena do 5 základních stupňů: SKY CLEAR (0/8) FEW (1/8 -2/8) SCATTERED (3/8- 4/8) BROKEN (5/8-7/8) OVERCAST (8/8). Tento údaj může být doplněn o výškový údaj, pokud se se oblačnost objevuje ve více vrstvách. (např.: „SCATTERED 3000 FEET, BROKEN 6000 FEET“). Pokud je jasné slunečné počasí a viditelnost je nad 10km, udává se „CAVOK O.K.
 • TEPLOTA –TEMPERATURE … DEGREES; případně v zimě před hodnotou MINUS
 • ROSNÝ BOD – DEW POINT… DEGREES; případně v zimě před hodnotou MINUS
 • ATMOSFÉRICKÝ TLAK (korigovaný) – QNH … HECTOPASCALS (v Americe se používají jednotky „MILIBARS“ a americká armáda občas používá tyto jednotky i v komunikaci s ŘLP nad Evropou)
 • PRÁVĚ PROBĚHLÉ FENOMÉNY (udává se podle potřeby) – RECENT THUNDERSTORM (právě proběhla bouřka), THUNDERSTORM IN THE VICINITY (bouřka v okolí, je časté hlášení během letních měsíců, bývá doplněno o „MOVING …“ kam bouřka směřuje např. „MOVING NORTHEAST“ – směřuje na severovýchod.); RECENT SHOWER (právě přešla přeháňka), … apod.
 • PŘEDPOVĚĎ POČASÍ (TREND) – NOSIG (počasí neměnné), NO SIGNIFICANT WEATHER (kladná změna počasí), BECOMING (očekává se dlouhodobější změna počasí), TEMPORARY (očekává se krátkodobá změna počasí)

Druhy vysílání meteorologických informací:

1. LIVE nejstarší, ale stále ještě používaný druh sdělování meteo informací je živé vysílání. Tzn. operátor(ka) předčítá meteo informace „naživo“. Tato vysílání je stále možné slyšet na krátkých vlnách především z letišť států bývalého sovětského svazu. Můžete zde slyšet, jak operátorky listují papíry s informacemi a vyjmečně je slyšitelné, že nejsou zcela ve střízlivém stavu.

2. LOOP vysílání je přehrávání již natočené smyčky. Tzn. operátor, který momentálně službu na věži nahraje aktuální meteo informace a ty jsou neustále vysílány do doby, kdy operátor opět natočí informace aktualizované.

3. PC VOICE v současné Evropě jeden z nejrozšířenějších způsobů jedná se o polo-digitální skládání meteo informací. Dopředu jsou namluvena čísla, slova či celé věty a pomocí počítačového softwaru se seřadí příslušná slova a věty za sebou tak, že celá zpráva zní, jako by ji komentoval člověk, ale intonace hlasů je velmi nepřirozená, nicméně bez problémů srozumitelná.

4. VOCODER je v současnosti druhý nejpoužívanější systém, jedná se o kompletní generace celého hlášení pomocí počítačového vokodéru. Lidský hlas zde není vůbec zastoupen a meteo informace se skládají a přímo i generují počítačem.

Meteorologické informace nejsou vysílány jen pro civilní leteckou dopravu, ale také velmi často (především na západ od nás) i pro vojenský letecký provoz. ATIS informace z vojenských letišť ovšem nemusí vysílat 24/7, mohou být aktivovány jen na vyžádání nebo v definované provozní časy.

Jedna ze speciálních služeb, které možné také v leteckém pásmu zachytit, které mohou pomoci k analýze příjmových podmínek, jsou letecké informační služby. Některé firmy typu DFS (Deutche Flug Sicherung) na frekvencích letecké informační služby mimo provozní dobu vysílají neustále informační bulletin pro piloty o aktuálně používaných frekvencích v daných oblastech. Dalším zdrojem informací mohou být signály pozemních radiomajáků, které slouží buď jako traťové body (vytyčují letové tratě) a nebo přibližovací pro nepřesné přiblížení k danému letišti (slouží pro tzv. VOR/DME approach). Každý z těchto majáků se identifikuje telegraficky svojí značkou, jsou tedy dobře identifikovatelné. V některých případech je dokonce z radiomajáku vysílána i služba počasí ATIS (viz kapitola o letecké radionavigaci).