Večer na dlouhé námořní vlně 518 kHz

Nejen pásmem velmi krátkých je živ člověk. V pásmech delších je samozřejmě spousta profesionálního provozu také. Jedním ze zajímavých pásem je hraniční rozsah 270 – 530 kHz. Hraniční proto, že fakticky patří do pásma dlouhých vln, ale už se zde objevují ionosférické efekty vln středních. Jen pro připomenutí … pásmo dlouhých vln se vyznačuje poměrně velkou stabilitou šíření. Přes den je pásmo silně tlumeno a v noci je běžný velmi stabilní příjem stanic vzdálených řádově jednotek tísíců km. Naproti tomu jsou třední vlny (530 – 1620 kHz) relativně nestabilní pásmo, kde není problém zachytit signály z různých směrů během velmi krátkého časového úseku. Změny úrovně signálů mohou být velké. Prakticky od krásného čistého signálu úrovně místního vysílače až po úplnou ztrátu srozumitelnosti. Tento efekt se objevuje i v mezipásmu mezi rozhlasovým dlouhovlnným rozsahem a středovlnným rozsahem a nám umožňuje sledovat signály stanic, které často pracují souběžně na stejných frekvencích.

Toto pásmo je již historicky přiděleno námořní službě a leteckým pozemním navigačním prostředkům. Konkrétně to znamenalo před několika desítkami let živý námořní telegrafický provoz, ten byl postupně úplně nahrazen digitálním provozem jak krátkovlnným, tak satelitním. To, co ovšem zůstalo neměnné a stále se velmi hojně používá, je vysílání námořních navigačních zpráv NAVTEX (Navigation Telex). V současnosti se jedná spíše o záložní systém, kdyby nefungovala na lodi satelitní datová komunikace, ale myslím si, že tato služba bude ještě několik let fungovat, protože má svoji nezastupitelnou roli.

Na kmitočtech 518 kHz a 490 kHz (v některých částech světa ještě další) jsou po celý den vysílány navigační informace pro lodě. Na kmitočtu se po deseti minutách střídají pobřežní stanice a vysílají buď upozornění pro lodě ve svém regionu, nebo  v případě důležitých zpráv i informace převzaté. Pokud se jedná o důležitou aktuální zprávu, může být vysílána i mimo časový harmonogram.

Navigační data se vysílají na obou frekvencích pomocí dvoustavové FSK modulace (Frequency Shift Keying) se zdvihem 170 Hz systémem SITOR-B (Simplex Telex Over Radio). Rychlost přenosu je 100 Bd a jako samoopravný systém dat se používá FEC (Foward Error Correction), který zajišťuje, že i při relativně špatném příjmu a velkých výpadcích dat, je velká část dat čitelná.

Vysílání NAVTEX začíná nejprve synchronizační pomlkou (idlingový signál, ve kterém se jen v přesné střídě přepínají oba kmitočty a slouží pro synchronizaci přijímače – doladění přesného kmitočtu obou stavových signálů), poté se již začíná vysílat samotná zpráva. Ta začíná symboly „ZCZC“ mezerou a identifikací pobřežní stanice (jedno písmeno), dále jedno písmeno určuje typ zprávy (navigační, provozní, meteo apod.) a dvě čísla určující pořadí zprávy (00-99). Poté již následují další informace tj., která pobřežní stanice vydala příslušnou zprávu, kdy byla vydána a na konci zprávy bývá i datum, do kdy upozornění platí.

Pokud chcete tyto zprávy přijímat také, musíte mít k dispozici samozřejmě přijímač s příslušným rozsahem a s možností příjmu modulace SSB (CW). Dále potřebujete dekodér těchto zpráv. Nejjednodušší je propojit přijímač s PC do zvukové karty a použít nějaký program. Na výběr je mnoho variant, jak placených, tak bezplatných, ale já sám používám pirátský program SORCERER (což je vlastně vykradený profesionání dekodér CRYPTO500), který se nemusí instalovat, funguje s jakoukoliv zvukovou kartou a je to velmi spolehlivý dekodér krátkovlnných digitálních druhů provozu a selektivních voleb.


Po nějaké době jsem si tedy sedl k rádiu a zkusil jsem nechat dekodér NAVTEX pracovat. Po 4 hodinách jsem byl jsem velmi mile překvapen, co všechno je možné na smyčkovou anténu za plného rušení z paneláku chytit. Nyní následuje výpis pobřežních stanic, jejichž zprávy jsem zachytil:

 • CULLERCOATS RADIO (Anglie)
 • IRAKLEIO RADIO (Řecko)
 • VARNA RADIO (Bulharsko)
 • WIGHT RADIO (Anglie)
 • KERKYRA RADIO (Řecko)
 • ROGALAND RADIO (Norsko)
 • LIMNOS RADIO (Řecko)
 • NETHERLANDS COASTGUARD (Holandsko)
 • LA MADDALENA RADIO (Itálie)
 • NCC-HAMBURG (Německo)
 • MALIN HEAD COAST GUARD (Irsko)
 • OOSTENDE RADIO (Belgie)
 • TALINN RADIO (Estonsko)
 • PINNEBERG RADIO (Německo)

A zde jako perličku hlášení NATO o operaci „Sea Guardian“ z přístavu Limnos:

ZCZC LA72

050800 UTC JAN 18
LIMAOS RADIO NAVWARN 5/18
MEDITERRANEAN SEA
OPERATION ‚SEA GUARDIAN‘
FROM 08 JAN TO 12 JAN 18

1. NATO UNITS ARE CONDUCTING OPERATION
‚SEA GUARDIAN, IN THE MEDITERRANEAN
SEA TO PROMOTE MARITIME SECURITY.
ANY INFORMATION YOU CAN
PROVIDE REGARDING SUSPICIOUS BEHAVIOR
AT SEA OR PERSONNEL AT RISK
COULD SAVE LIVES.

IF CONTACTED BY NATO UNITS, YOUR
COOPERATION AND ASSISTANCE IN
ANSWERING QUESTIONS WOULD BE GREATLY
APPRECIATED.

PLEAPE REPORT ANY SUSPICIOUS ACTIVITY
OR INFORMATION TO NATO WARSHIPS
OR THE NATO SHIPPING CENTAE
AT PHONE NUMBER 0044 192~ 95 574,
OR VIA EMAIL TO
INFO(AT)SHIPPING(DOT)NATO(DOT)INT.
THANK YOU
2. CANCEL THIS MSG 122300 UTC JAN 18
NNNN