Napájení přijímačů na DX kempech – 2.etapa

Napájení přijímačů na DX kempech – 2.etapa

Pořádání DX kempů přináší nejen možnost zachytit spoustu zajímavých stanic, ale také nutnost řešení technických problémů. Některé z nich jsou složitější a některé jsou z technického hlediska triviální, ale i tak jsou pro bezproblémový průběh a zkrácení doby příprav důležité. Jedním ze základních problémů mimo distribuce signálu, je napájení přijímačů a přijímacích doplňků. Zde je potřeba upozornit na několik aspektů. Velkou výhodou je fakt, že drtivá většina výrobců přijímací techniky akceptovala pro napájení přijímačů napětí 12V. Problémem ovšem může být, jak je těchto 12V vytvářeno. V době transformátorových zdrojů to nebyl problém, protože byly záporné póly zdroje většinou připojeny na kostru přijímače a tím byly projeny zdroje a země na jeden potenciál. Tato doba je ovšem pryč a většina napájecích spínaných zdrojů je oddělená od jakýchkoliv koster a jsou tedy plovoucí. To může ovšem způsobovat velké problémy ve větší soustavě distribuce signálu, protože málokdo (téměř nikdo) nepoužívá VF oddělovací anténní obvody. A tak se na DX kempech objevují všelijaké neduhy typu zanášení rušení ze zdrojů k ostatním přijímačům, přijímače se uzemňují přes nedokonalý spoj v koaxiálním kabelu apod. To celé může způsobovat až zakmitávání aktivních prvků v anténním rozvodu.

Přívodní svorkovnice s vypínačem a boční výstup pro napájení anténní výhybky

Proto jsem navrhnul použití jednoho zdroje pro distribuci 12V na běžné přijímače typu Uniden či Icom. Základem je jeden klasický transformátorový zdroj, který bude napájet jak anténní výhybku, tak z něj bude distribuováno napájení na jednotlivá pracoviště (v případě, že jsme v jedné místnosti, nebo dostatečně blízko). Ze zkušeností z minulých let mi bylo jasné, že bude potřeba mít neustále k dispozici informaci o tom, co se v soustavě děje. Znamená to tedy implementaci jednoduchého A/V metru do rozdělovacího panelu, separátní odjištění každé větve a především možnost vypnutí celého systému jedním vypínačem.

Každá větev bude mít na konci krabičku s reproduktorovými svorkami, které se nejlépe osvědčily vzhledem k ceně a nenutnosti shánění speciálních konektorů pro připojení přijímačů. V nouzi je navíc možné takto různě bastlit připojení pomocí drátových propojek.

V první etapě stavby rozvodu jsem vytvořil vrchní část hlavní krabice. Nakonec jsem se rozhodl, že půjdu variantou vývodů do všech směrů. Rozvodnice bude stejně ležet pod stolem, takže klidně mohou vývody trčet do všech potřebných směrů. Myslím, že tato koncepce bude lepší pro instalaci drátových vývodů, dráty se nebudou u krabice křížit a bude jasné, co kam vede.

Pokračování bude spodní část krabice, kde je potřeba implementovat hlavní vypínač, boční svorky pro připojení napájení anténní výhybky a přípojka od zdroje. Celé to bude potřeba sletovat a popsat. Foto pokračování doplním.

Aktualizace 15.1.

Boční přívody a hlavní vypínač jsem implementoval do boku plastové rozvodnice.

Aktualizace 12.2.

Skříňka rozvodnice byla oživena a otestována. Vypadá to, že to funguje jak má, dokonce mne velmi překvapila přesnost ukazatele napájení, který se na 0,1V trefil přesně. Ještě bude potřeba vyzkoušet proudovou zatižitelnost, prohlédnout skříň nějakým FLIR zařízením, abych zjistil, jestli se to někde nehřeje při trvalejším zatížení a bude první část připravena.