Nové radiostanice pro hradní stráž ?

Před několika dny vyšla v médiích zpráva o tom, že hradní stráž dostane nové zabezpečené radiostanice, které budou umožňovat sledování pohybu vojáků…. a samozřejmě, a to je ze všeho nejdůležitější, budou mít fotoaparát jako na mobilním telefonu. Skoro se mi chce říct – “a také budou mít SOS tlačítko” (to byl oficiální důvod, proč přešla MP Liberec jako druhá v republice na síť PEGAS, ačkoliv tam fakticky nemá co dělat). Odpusťte mi té trochy ironie a sarkasmu, ale u některých zpráv mi to prostě nedá.

Hladní stráž sice patří oficiálně k armádě, příslušníci prochází vojenským výcvikem, ale s armádou v principu nemají moc společného. Jedná se v podstatě o ochrannou službu prostor, ve kterých pobývá nejvyšší velitel české armády, což je Pražský hrad a zámek v Lánech. Kolem presidenta se ovšem točí ještě speciální policejní složka “Ochrana Ústavních Činitelů (OÚČ)”, což je fakticky osobní stráž, která nemá s Hradní stráží nic společného a to ani po radiokomunikační stránce.

Logicky uvažující člověk se základním povědomím o používaných radiových sítích a frekvenčních pásmech by předpokládal, že bude tato speciální služba používat nějaký sofistikovaný systém. Jelikož se jedná o armádu, je zde logická úvaha, že by měla hradní stráž používat buď armádní radiostanice (nějakou verzi lokální sítě), nebo síť PEGAS. Druhý případ by měl větší logiku. Jednak armáda disponuje velkým množstvím terminálů a současně také není problém s vykrytím na všech důležitých lokalitách od Hradu přes Lány až po většinu vojenských leteckých základen, kam by mohl President zavítat. Síť PEGAS umožňuje jednak velmi vysoké zabezpečení komunikace, umožňuje kontrolu přítomnosti a pozic terminálů a má SOS tlačítko 🙂 Pravda, fotoaparát zde asi nenajdete, ale otázkou je, k čemu jej hradní stráž potřebuje, když jsou všude možně na hradě spousty kamer, které zaznamenávají tváře lidí a SPZ aut v mnohem lepší kvalitě.

Hradní stráž byla už od devadesátých let předmětem nekoncepčních kroků. V devadesátých letech, během neexistujících digitálních sítí (mimo GSM, to ale nebylo určeno jako síť pro bezpečnostní složky) používala stráž radiostanice Motorola přímo na začátku pásma UHF, které používají nízkoorbitové satelity (LEO). Později byla vybudována speciální trunková síť ve vojenském rozsahu pásma UHF a z něho přešla stráž na digitální síť DMR ve vojenském pásmu VHF se základním digitálním zabezpečením proti odposlechu. Ani jeden z minulých kroků samozřejmě nebyl nijak výrazně koncepční, jelikož neodpovídal žádným technologiím, které armáda používala nebo používá, takže není možné ani jejich propojení.

Nyní přichází hradní stráž s novým výběrovým řízením, které je opět tak trochu nekoncepční a poměrně zbytečné. Proč ?

Z výběrového řízení jasně vychází technologie Tetra, kterou používá lokálně armáda pro provozní (netaktické) účely. Bylo by tedy logické tuto technologii použít také. Problém je ovšem v několika směrech. Za prvé – NATO nepoužívá systém TETRA, jak bylo na některých serverech uvedeno, takže kompatibilita je nesmysl. Za druhé – implementace šifrování do nešifrovaných sítí je poměrně složitá a znamenalo by to buď šifrování vyřadit, aby bylo možná komunikace napříč sítí nebo změnit stávající infrastrukturu a to znamená další nemalé investice zbytku sítě. Za třetí – kdo měl možnost vyzkoušet provoz technologie Tetra mimo VELMI DOBŘE vykrytou oblast, pochopil, že je direktní komunikace velmi složitá nebo téměř nemožná a se špatným infrastrukturním pokrytím je velmým problémem malý výkon ručních terminálů. Znamená to tedy vytvoření velmi dobré přijímací soustavy v zájmové oblasti. Za čtvrté – barevný displej a fotoaparát hradní stráž opravdu k ničemu nepotřebuje – viz odstavec výše.

Řešení 1. ekonomické – v rámci zvýšení zabezpečení, možnosti sledování pozice uživatelů stačí jen přehrát firmware stanic a zvýšit úroveň zabezpečení. Pro přenos pozice lze využít integrované GPS. Nevýhoda je nemožnost propojení do stávající infrastruktury armády. Otázka je, zda je to opravdu tak nutné ? Výhoda – není nutné měnit infrastrukturu hradní stráže. Ušetří se z plánovaných 130 milionů korun nějakých 129 milionů Kč.

Řešení 2. ekonomické a technologicky lepší – výměna radiostanic za novou řadu 4000, zvýšení zabezpečení (třeba až na úroveň 256bitového AES) a jako doplnění pozic GPS lze využít i Bluetooth “majáků”, které umožňují sledování uvnitř budov. Opět nevýhoda nemožnost propojení do dalších infrastruktur armády. Výhoda – není nutné měnit infrastrukturu hradní stráže. Ušetří se z plánovaných 130 milionů odhadem 127 milionů Kč.

Řešení 3. méně ekonomické, ale koncepční – přechod na síť TETRAPOL. Nevýhoda je úplná výměna radiostanic jako v řešení 2 naproti tomu je výhodou možnost využití stávající sítě PEGAS, nezávislého (IDR) převaděče(ů) nebo direktního provozu. Pořizovací cena je samozřejmě také vyšší, ale zato je možné využít celé pokrytí sítě, což s technologií TETRA není finančně pro ČR realizovatelné. Odhad ceny z původních 130 milionů korun se ušetří nějakých 100 milionů Kč.

Řešení 4. neekonomické, ale armádní – postavit novou síť na taktické úrovni s velmi vysokou úrovní zabezpečení technologií HARRIS. Tuto technologii je možné do budoucna rozšiřovat i na další armádní objekty. Otázkou je ovšem, zda jsou hlášení hradní stráže hovory na taktické úrovni a je potřeba do nich investovat stamilióny. Výhodou je skutečná podpora technologie v rámci NATO, nevýhodou jsou výrazně větší náklady na realizaci lokální infrastruktury a pořizovací náklady terminálů. A nemají fotoaparát.

Ať už se představitelé hradní stráže (přesněji zástupci armády) rozhodnou jakkoliv, věřme, že zváží i jiné alternativy, než nepříliš vhodnou technologii Tetra. Ta je v jistých směrech dobrá, to nelze popřít, vyžaduje ale velmi dobré pokrytí signálem infrastuktury a to není v rámci komplexu budov požadovaných prostorů vůbec nic jednoduchého. Další nevýhodou by samozřejmě byla opět úzká lokalizace pokrytí signálem, to ovšem samozřejmě může být taktickým požadavkem.