Pozemní pevné a pohyblivé služby na území Československa – úvod.

Vytvoření radiového spojení za pomocí po mechanické i elektrické stránce spolehlivých radiostanic od nejlevnějších analogových až profesionální plně digitálních, je dnes téměř naprostou samozřejmostí. Málokdo si ovšem dnes již uvědomuje, že tomu tak vždy nebylo. Vývoj radiotechniky se ubíral od počátku minulého století mílovými kroky a druhá světová válka tento vývoj ještě urychlila. V poválečném období pokračoval výzkum a vývoj bezdrátové komunikace dále, došlo ovšem k oddělení vývoje techniky pro armádní účely a civilní – i když byla tato technika často vyvíjena ve stejných podnicích, nebo spolu podniky spolupracovaly.

Rozhodl jsem se tedy vytvořit jakýsi náhled na vývoj a postupné zdokonalování profesionálních radiostanic vyráběných národním podnikem TESLA na území bývalého Československa. Rád bych se také samozřejmě zastavil nad tím, které služby tuto techniku používaly a na jakých kmitočtech, popřípadě v jakých kmitočtových pásmech. Jelikož si myslím, že je tento vývoj nejen velmi zajímavý, ale také velmi poučný. Rád bych také následujícími články vzdal hold těm, kteří stáli u zrodu a vývoje profesionální spojovací techniky, a to v dobách, kdy byly velmi omezené zdroje součástek, omezené možnosti měření potřebných veličin, a především velmi omezená dostupnost zkušeností a informací ze zahraničí, ze kterých by bylo možné čerpat.


Jelikož jsem nebyl přímým účastníkem vývoje radiové techniky a dostal jsem se k ní až v době, kdy byla již postupně vyřazována a nahrazována profesionální radiotechnikou od západních výrobců typu Motorola, byl jsem nucen sbírat informace od účastníků přímých.

Shánění a především kompletace informací o počátcích radiotechniky v civilní sféře není vůbec jednoduchá záležitost a když jsem si naivně před rokem myslel, že napíšu za pár týdnů pár článků a hotovo, byl jsem velmi naivní. Zjistil jsem, že shánění informací od lidí, papírových pramenů a knih, není vůbec tak triviální. Jednak je to z důvodu toho, že jsou informace kusé a nekompletní, ale především také z důvodu, že se mnohé informace vzájemně vylučují. Občas se stalo, že si údaje odporovaly a to i informace z knižních zdrojů. Zda se jednalo o záměrnou desinformaci, nebo jen šlendrián nějakého soudruha, už dnes asi těžko zjistíme. Rád bych tedy články o historii vývoje psal v maximálně možné pravdivé podobě, nebo, pokud nebude možné zdroj ověřit, tak alespoň uvést domněnku, jak to mohlo tehdy být.

V žádném případě nechci, aby z těchto článků vzniklo nějaká sáhodlouhá nezáživná vysokoškolská skripta, a proto bych chtěl články doplňovat v maximální možné míře o obrazový (možná i zvukový) materiál. Ano, znamená to, že již zveřejněné články budou dále doplňovány, pokud zjistím nové informace, nebo pokud se podaří objevit nový zajímavý snímek nebo dokument zařízení, o kterém se v článku hovoří.

Rád bych vás chtěl vyzvat ke spolupráci na vývoji tohoto historicko-populárně-naučného tématu, který by mohl sloužit jako zajímavý zdroj základních informací pro mladou generaci radiotechniků, nebo jen zájemcům o tyto historické doby.

Pokud v následujících kapitolách naleznete nějaké informace nepřesné, nebo naopak můžete informace doplnit o vaše zkušenosti, popřípadě doplnit o audiovizuální materiály, neváhejte mne prosím kontaktovat (kontaktní údaje jsou zde na webu v dolní části).


Myslím, že by byla velká škoda nechat zmizet vzpomínky a zlikvidovat materiály o tak zajímavém lidském technickém odvětví, jakou radiotechnika bezesporu je.