Vojenská letecká radiokomunikace I.

O vojenském leteckém provozu se toho na internetu příliš nedočtete. Jednak jsou veškeré oficiální informace utajované (komunikační frekvence, volací znaky, pozice základen apod.) a pokud náhodou nějaká informace na veřejnost pronikne, nikdo ji samozřejmě oficiálně nepotvrdí. V tomto článku se budu vojenskou komunikací zaobírat především v obecné rovině tj. typy komunikačních služeb a především speciální anglickou frazeologií a termíny, které se ve vojenské letecké komunikaci používají.

V obou vojenských leteckých pásmech (VHF a UHF) je možné zachytit komunikaci několika základních typů stanic (uživatelů). Pásmo VHF (138-144 MHz) je určeno především pro hovory mezi letadly, ale naleznete zde i základny a stanice navedení na cíl, jsou to ale výjimky. Jako hlavní komunikační pásmo je určeno především pásmo UHF (230-400 MHz). Jednak se zde nachází uplinky i downlinky vojenských satelitů a to jak starých s lineárními transpondéry hojně využívanými jihoamerickými piráty, tak nových, plně digitální satelitů využívajících digitálních linek v režimu TDMA. Nové digitální satelity již klasickým přijímačem nemůžete dekovat, komunikační kanály se na úzkopásmovém přijímači projevují jen jako zvýšený šum. Pokud ale použijete přijímač typu SDR (například levný RTL-SDR) jako spektrální analyzátor, můžete tyto kanály ve vodopádu nebo obrazovce spektrálního analyzátoru vidět.

V pásmu UHF je možné zachytit mimo analogového (netaktického) provozu také přímou taktickou diskrétní komunikaci. Jelikož se ale jedná digitální přenos s frekvenčním skákáním (Frequency hopping), tj. data jsou pseudonáhodně posílána v celém pásmu. S klasickým přijímačem je opět nelze zachytiti, jelikož jsou pulsy velmi krátké a squelchový obvod přijímačů nestačí reagovat. Viditelný je tento provoz opět jen při zobrazení spektra pomocí vodopádu. Tato data, stejně jako satelitní TDMA kanály jsou navíc šifrovaná, takže neexistuje možnost v civilním sektoru jakýkoliv způsob dekódování.

Zajímavější je ovšem klasická vojenská analogová komunikace v tomto pásmu. V dobách míru není kladen důraz na digitální šifrování hovorů (z taktického hlediska také není příliš účelné častého používání), a proto se neutajovaná „netaktická“ komunikace odehrává s použitím klasického analogového vysílání. Pásmo UHF je ovšem velmi široké (230-400 MHz), a proto se v něm komunikující stanice při použití klasických přijímačů (scannerů) velmi těžko hledají. Pokud ovšem stanice naleznete, můžete zde potkat následující druhy typy komunikačních stanic….

Vojenské řízení letového provozu – V obou pásmech můžete narazit na komunikaci s věží, přiblížení na letiště a klasické řízení letového provozu. Velmi často (a Česká republika není výjimkou) naleznete v druhém leteckém pásmu kmitočty, kde komunikuje civilní ŘLP, jsou zde prolinkované kmitočty z civilního leteckého pásma a odehrává se zde vše bez jakýchkoliv odlišností. Tyto kmitočty naleznete v klasickém AIPu, nemusí být ovšem aktivní neustále, běžnou praxí je, že se aktivují jen na vyžádání, resp. pokud ŘLP ze sousedního státu předává vojenské letadlo našemu ŘLP. Pokud k tomu dojde, zaslechnete třeba hodinu veškerý provoz z některé civilní radarové frekvence a jakmile je vojenské letadlo předáno následující kontrole, linka je opět neaktivní. Na západ od nás i díky mnohem větší vojenské aktivitě, bývají takové linky aktivní po celý den.

Přibližování a navigace – Stejně jako u civilních letišť, i zde naleznete přibližovací frekvence, tedy komunikace vojenských letadel, která jdou na přistání na letiště, nebo si cvičí přistávání. Jelikož má každé vojenské letiště svůj vlastní přibližovací radar a radarový výškoměr, mohou si piloti vyžádat přesné přiblížení na ranvej letiště. Přibližovací frekvence jsou tedy označovány jako „přesný radar“ nebo „precision“. Každé české letiště má svoji frekvenci pro přesné přiblížení, ale pro běžné lety nejsou příliš často používány. Běžné rutinní lety používají pro přiblížení k letišti jen klasickou VHF nebo UHF frekvenci věže. Kmitočty věže i přibližovací je opět možné nalézt v příručkách AIP.

Operační kontroly – I ve vojenských pásmech je možné zachytit stanice z vojenských letišť, které mají za úkol koordinovat pozemní obsluhu. U nás je možné například často zaslechnout USAF, jak komunikuje se základnou Ramstein v Německu a pilot dává instrukce na zem, že chce natankovat nebo naložit či vyložit materiál, kolik je POB (Passengers On Board) apod. Tyto stanice můžete slyšet především směrem na západ od nás, jelikož se odehrává mnohem větší vojenský provoz s technickým zázemím základen a zásobování jednotek v různých oblastech světa.

CRC (Control and Reporting Centre) – Jedná se o speciální vojenskou službu řízení vojenských operací a speciálních letů. Každá země NATO má vlastní centrum CRC (u nás je to Stará Boleslav, v Německu např. Schönewalde) a to komunikuje s bojovými letadly. CRC může sloužit jako mezičlánek mezi civilním řízením letového provozu a vojenským letadlem tj. vyřizuje povolení přeletů vojenských speciálních letadel přes civilní vzdušný prostor nebo po civilních tratích, aktivaci zakázaných prostorů a navedení k letišti. Druhou hlavní funkcí CRC je navedení letadel na cíle a předávání informací pilotům o aktuální vzdušné situaci. Radarová informace, kterou návodčí mají k dispozici je tvořena nejen vojenskými radary a stacionárními přijímači Věra SM (možná časem i NG), ale i dat z civilní radarové sítě ŘLP. Volací znaky CRC nejsou na rozdíl od ostatních složek armády voleny náhodně. Každé operační středisko má svůj speciální volací znak a veškerá vojenská letadla by měla při průletu příslušným vzdušným prostorem volací znaky znát. Naše CRC používá v současnosti „Flashback“, bratia Slováci používají „Sunbeam“, Polské CRC „Power City“, Rakousko „Caveman“ a Němci „Sunrise“, “Badbone” apod. Pokud tedy zaslechnete volat letadlo některý z těchto volacích znaků, jedná se o komunikaci s CRC.

V pásmu VHF i UHF jsou přiděleny v rámci NATO volací kanály. Jedná se o kmitočty, na kterých je vždy na poslechu místní CRC, nebo několik CRC v dané oblasti. Pokud tedy prolétá oblastí vojenské letadlo a nezná lokální používané kmitočty, stačí nastavit jeden z těchto kanálů a zavolat na nejbližší řízení. Stejným způsobem se používá i volací kanál pro CRC Flashback při rutinním cvičení bojových letadel. Pilot se musí vždy hlásit na volacím kanálu a tam mu řídící dává instrukce, kam se přeladit, zda a jaké vojenské prostory má k dispozici apod.

ACI (Air Combat Intelligence) – Je velmi speciální skupinou vojenského provozu. Jedná se o aktivní sledování provozu v zájmových prostorech přímo ze vzduchu. Jedná se o známá letadla AWACS (Airborn Warning and Control System) alias létající radarové stanice. V prvním i druhém leteckém pásmu, jakož i na krátkých vlnách, můžete tato letadla zachytit při komunikaci se základnami a CRC. Většinou se ovšem jedná o provozní komunikaci tj. ve kterých sektorech a v jaké výšce se bude AWACS pohybovat, který sektor mají hlídat a nebo klasická komunikace s vojenským řízením letového provozu. Skutečné bojové informace drtivou většinou nezachytíte, pokud se nejedná o běžné rutinní cvičení nebo zkoušku palubních systémů. Je to z důvodů toho, že jsou „akční-taktické“ kanály již plně digitální a současně s hlasovou komunikací se používá jednak SatCom (digitální komunikace přes satelit) a také datové linky, kterými se posílají aktuální informace o vzdušné situaci a identifikace cílů přímo do kabiny bojového letadla (link 16).

Letadla AWACS v rámci NATO používají několik volacích znaků. Pro komunikaci s civilním řízením letového provozu (nebo mezi dvěma letadly AWACS) se používá klasický volací znak „NATO xx“, což je i volací znak, který můžete vidět nastavený v MODE-S odpovídači na radarové obrazovce. Pro komunikaci s oblastním CRC se ovšem používá starý známý volací znak „MACIG“. Tento volací znak se pro žádný jiný účel v rámci NATO nepoužívá. Pokud tedy kdekoliv zaslechnete (včetně krátkých vln) volací znak „Magic xx“ je to jedině AWACS. Francouzská armáda disponuje vlastními letadly AWACS a jejich volací znak je “CYRANO”.

IPB (Intelligence Preparation of Battlefield) – v době míru a během velkých vojenských cvičení NATO, je možné zachytit v druhém leteckém pásmu i frekvence, na kterých hlásí letící „oko“ počty, stavy a vybavení „nepřátelských“ jednotek. Tyto informace mohou být určeny jak pro pozemní jednotky, tak pro letadla útočící na pozemní cíle. V případě ČR jsou během cvičení používány frekvence v druhém leteckém pásmu určené pouze pro tyto účely. Tyto frekvence jsou speciálně přiděleny každému vojenskému prostoru a aktivní bývají pouze během cvičení, kdy jsou koordinovány pozemní a letecké jednotky.

Air to Air direktní provoz – Jak v civilním leteckém provozu, tak vojenském, se používá komunikace vzduch-vzduch, tedy komunikace mezi piloty letících letadel. Jednak je možné zachytit komunikaci pilotů vojenských přepravních letadel (především USAF) a tankerů, ale také samozřejmě bojových letadel během cvičení. Jelikož bojová letadla létají vždy ve dvojicích, komunikuje „leader“ se svým „bravem“ a používají se pro tyto účely velmi často kanály v prvním vojenském leteckém pásmu (není to ale pravidlem). Tyto kanály můžete zaslechnout jak u nás, tak u pilotů v okolních zemích. Konkrétně u nás je na těchto kanálech i na poslechu CRC, kdyby tedy došlo k selhání UHF rádia, tak je možné se s řízením CRC spojit i na tomto direktním kanálu.

RADIOVÁ KORESPONDENCE

Vojenská letadla (o armádě to ostatně platí obecně) vždy měla komunikační frekvence kódována do kanálů. Jednak tím dojde k utajení frekvencí a především to velmi zjednodušuje a zrychluje komunikaci mezi piloty. „Přejdi na kanál 6!“ je mnohem rychlejší než sáhodlouhé předávání frekvencí a jejich potvrzování. Pro posluchače je to samozřejmě oříšek, protože kanál 6, může být kdekoliv v obou leteckých pásmech. Toto se ovšem týká pouze komunikace lokálních stanic, v případě přeletů cizích vojenských letadel, je předáván buď kompletní kmitočet, nebo kód kanálu v rámci NATO.

Donedávna platilo to, že kanál 1 byl vždy kmitočet věže letiště, ke kterému letadlo přísluší. Druhý kanál byl vždy přiblížení (approach) a třetí byl přesný radar (precision). Kanál 4 byl určen pro záchranu (Search and Rescue) a kanál 5 bývalo vojenské řízení letového provozu (tzv. Praha Terén). Kanály 4 až 20 byly sdílené, tj. pro všechna naše letadla stejná a kanály 20-xx byla určeny pro komunikaci „Air to Air“ a další speciální účely. Po roce 2015 ovšem došlo ke změně a v rámci NATO došlo nejen k přeladění většiny komunikačních kanálů, ale také došlo ke koordinaci identifikací kanálů pomocí “barvy”. Komunikační kanály jsou nyní rozděleny na “WHITE”, “GREEN”, “ORANGE”, “RED” a “BLUE”. Bílé kanály jsou klasické komunikační frekvence v prvním civilním leteckém typu “věž”, “approach” apod. Oranžové kanály jsou komunikační frekvence mezi letadly “air to air”. Rudé kanály jsou určeny pro komunikaci v rámci mezinárodního vojenského cvičení. Modré kanály jsou určeny pro běžné rutinní cvičení. Při komunikaci se používá vždy angličtina, i když se jedná o hovor mezi českými letadly a českými návodčími nebo řídícími vojenského letového provozu. Hovor je sice otevřenou řečí, ale s použitím speciálních kódových slov (tzv. Brevity Code).

BREVITY CODE

Alpha Check – žádost na CRC o potvrzení směru a vzdálenosti k cíli

Angels – je označení výšky v tisících stopách („Angels 2“ je tedy 2000 stop)

Bingo – Minimální stav paliva potřebný pro návrat na základnu.

Blind – Nemám visuální kontakt s přátelským letadlem.

Bogey – radarový nebo vizuální kontakt s neznámým letadlem

BRAA – jsou základní navigační údaje cíle (Bearing, Range, Altitude, Aspect – tedy azimut, vzdálenost, výška a směr jeho pohybu)

Bracket – udává změnu směru letu jednoho z dvojice letadel při jejich oddělení

Bullseye – Dosažení bodu ze kterého je možné objekt sledovat.

Cap – oblast, sektor (nejčastěji bojový)

Clean  – Nemám radarový kontakt se zájmovým letadlem.

Cleared hot – Použití zbraní povoleno.

Cold – Útočná trajektorie končí minutím cíle (útok není možný).

Commit (commited) – Pilot chce zaútočit a CRC dodává informace o pozici protivníka.

Declare – Dotaz na identifikaci cíle.

FOX (číslo) – vypuštění rakety typu:
1.Poloautomatické rakety naváděné radarem.
2.Rakety naváděné infračerveným paprskem.
3.Rakety s aktivním radarem.
4.Simulovaná střelba palubním kanónem nebo kulometem

Go Active – Přechod na digitální šifrovanou komunikaci (definovaný digitální kanál).

Go Clear – Přechod na nešifrovanou komunikaci.

Hot – Útočná trajektorie končí před cílem (útok možný).

Joker – Je stav paliva (více než BINGO), kdy se ukončuje mise.

Judy – Pilot má radarový nebo vizuální kontakt s cílem, přechází na útok a požaduje od CRC jen důležitá upozornění, CRC minimalizuje komunikaci.

Kill – povolení ke střelbě.

Merge (Merged) – Informace o tom, že přátelská letadla i cíle se nacházejí ve stejném, vizuálním prostoru.

No Joy – Posádka nemá vizuální kontakt s cílem.

Outlaw – Informace o tom, že cíl již minul bod dle předchozích instrukcí.

Picture – Dostanete taktické informace k misi.

Press – Příkaz k pokračování útoku.

Push (kanál) – přechod nebo přeladění na nový kmitočet nebo kanál.

Range – Více letadel letících ve stejném směru.

Shadow – následujte identifikovaný cíl.

Tally – Vidím cíl (opak „No Joy“).

Visual – Mám vizuální kontakt s přátelským letadlem (opak „Blind“)

Wilco – Splním.

Ukázkové příklady rutinního cvičení navedení:

(CRC) CF1, Flashback, turn left heading 180. – CF(stíhač), zde je Flasback (CRC) točte doleva na 180.

(CRC) CF1, Flashback, continue climb to FL300. – CF(stíhač), zde je Flasback (CRC) pokračujte ve stoupání na hladinu 300.

(CRC) CF, Picture, Contact BRAA 120,30 FL250 track NW, bogey. Task interrogation – CF, Informace o cíli, Azimut 120 stupňů, 30 námořních mil, letová hladina 250, směr severozápad, radarová identifikace. Váš úkol ověrení.

(FIGHTER) Clean – Nevidím, nemám kontakt

(CRC) CF, Flashback, expect JAS39 Grippen military, probably armed, squawking 2455, continue turning left heading 300, expedite – CF, CRC, očekávejte vojenské letadlo JAS39 Grippen, pravděpodobně ozbrojené, odpovídač 2455, točte doleva na 300 stupňů, zrychlete.

(FIGHTER) CF1, tally, judy – vidím, mám radarový kontakt

(CRC) Flashback, roger – CRC, rozumím

(FIGHTER) CF, ID squawk MODE-3 2455, MODE-1 2102 – CF, identifikace odpovídač v módu 3(AC) 2455, v módu 1 (vojenský mód) 2102

(FIGHTER) still left heading 300,  level 250 – stále točí doleva azimut 300, letová hladina 250

(FIGHTER) military aircraft, single engine – vojenské letadlo, jeden motor

(FIGHTER) bogey turning right – neznámý cíl točí směrem doprava

(FIGHTER) grey color aircraft – letadlo šedé barvy

(FIGHTER) one drop tank and two missiles – jedna odpojitelná nádrž a dvě rakety

(FIGHTER) type JAS 39 Grippen – typ JAS39 Grippen

(FIGHTER) Tail number 9236, ID completed – číslo na ocasu 9236 (imatrikulace), identifikace kompletní

(CRC) Flashback roger, Friendly, Friendly. New Task shadow at time 1408 authenticate TQ  – CRC rozumím, jedná se o přátelské letadlo. Nový úkol, následujte cíl v čase 14:08, autorizační kód TQ.

(FIGHTER) Roger, task shadow – rozumím, úkol následovat cíl.

(CRC) CF1, Flashback, loose advisory control, proceed to west cap – CF1, CRC, ztráta radarové informace, leťte do západního sektoru

(CRC) CF2, Flashback picture, Single group or single contact, bullseye 340,12,2700  – CF, Informace o cíli, Samostatná skupina nebo samostatný cíl, cíl bude na bodu s azimutem 340 stupňů, 12 námořních mil, letová hladina 270.

(FIGHTER) 2700, clean – hladina 270 , nic nevidím

(CRC)  Picture, Single group or single contact, bullseye 330,13,2700, cold, speed normal, outlaw – CF, Informace o cíli, Samostatná skupina nebo samostatný cíl, cíl bude na 330 stupňů, vzdálenost 13 NM, FL270, za cílem, normální rychlost, cíl již minul předchozí bod.

(CRC) CF, Flashback, turn left heading 220, maintain angels 28 – CF,CRC, točte doleva na 220, zůstaňte na letové hladině 280.

atd….