Projekt LNA-WIDE 4.0 (finální verze)

Nějaký ten měsíc je již za námi a první testy “hard and heavy” LNA-WIDE verze 3.0 dopadly na výbornou. Do praktických testů jsem uvedl dva exempláře. Jeden je v již druhým měsícem v provozu 24/7 na střeše u velké antény bez ohledu na okolní podnínky tj. bez ohledu na bouřkovou činnost či nevhodné tepelné podmínky (vysoké letní teploty). Druhý kus byl putovní testovací a to jak na měřící přístroje (zkouška odolnosti při příjmu velmi silného signálu), tak na testy v praktickém příjmu na DX Campech.

Jelikož se oba zesilovače ve zdraví dožili dnešních dnů a v praktických zkouškách na velkých anténách obstály, rozhodl jsem se zkompletovat poslední finální stabilní verzi a to již korektně zaplechovanou. Dodatečné oplechování má za následek dva efekty. Jednak je celý zesilovač korektně odstíněn a současně, díky tomu, že jsem zvolil jako jeden z připojovacách bodů desky ke skříňce část u stabilizátoru, také mnohem lépe chlazen. Jelikož počítám s napájením po kabelu cca 12V, musí se ještě nějaká část napájení “vytopit” na stabilizátoru. To je sice nepříjemné, ale na druhou stranu to bude v chladných zimních měsících zaručovat slušné parametry díky vlastnímu vyhřívání celého zesilovače.

Stavba této finální verze byla již dokončena zde je výsledek.

Základní parametry:

  • Napájení: 8-20V (optimálně 8-12V)
  • Spotřeba: cca 150mA
  • Vlastní šum: 0,7 – 1 dB
  • Zisk: dle pásma cca 15-18 dB
  • Velmi vysoká linearita = velmi vysoká vybuditelnost
  • Napájení po kabelu pomocí T-výhybky
  • Ochrana proti přepólování napájení
  • Pasivní obvody proti rozkmitání zesilovače

V zesilovači chybí vstupní cívka proti statické elektřině, jelikož počítám, že tuto tlumivku obsahuje již buď anténa (např. SIRIO základnové antény), nebo vstupní filtr pro potlačení nežádoucích pásem (CCIR, LTE, CDMA, PEGAS apod.). Testování zesilovačů samozřejmě pokračuje a praxe ukáže, zda bude potřeba ještě dále upravovat zapojení nebo, zda to bude stačit. Komerční konkurenční verze LNA-WIDE stojí cca 4.000 Kč. Tento zesilovač včetně práce se točí někde kolem 850,-Kč.