Sluneční minimum 2018

Nebývá zvykem, abych přejímal zahraniční texty, ale následující krátký článek je myslím celkem zajímavý pro nás, posluchače, protože možná trochu vysvětluje, proč se ionosféra chová tak, jak se chová. Proč jsou podmínky na vyšších pásmech slabé a proč jsou i  letošní sezóna sporadické vrstvy Es byla velmi krátká, nestabilní a dní, kdy stoupal MUF (Maximal Usable Frequency) nad 120 MHz by se dalo spočítat na prstech jedné ruky.

Slunce vstupuje do nejhlubšího minima za celou dobu sledování. Po většinu roku 2018 byl sluneční disk téměř beze skvrn a sluneční produkce ultrafialového světla výrazně klesla a nejnovější výzkumy ukazují, že na to naše horní vrstvy atmosféry reagují. Dle NASA Langley Reseach Centra ztrácí horní vrstvy atmosféry (na hranici s vesmírem) tepelnou energii a je možné sledovat trend ochlazování. Pokud tento trend bude dále pokračovat, dosáhneme rekordního ochlazení.

Tyto výsledky přináší měření ze speciálního přístroje SABER umístěného na družici TIMED, který sleduje infračervené záření plynů CO2 a NO, tedy dvě substance, které hrají hlavní roli v energetické rovnováze vzduchu mezi 100-300 km nad povrchem země. Měřením vyzařování molekul může SABER určit teplotní stav plynů v nejvyšších vrstvách atmosféry, zvané též termosféra.

Během slunečního minima se pravidelně termosféra ochlazuje. Tím vlastně nejvíce ovlivňuje sluneční cyklus celou planetu. Když se termosféra ochlazuje, zmenšuje se vlastně průměr zemské atmosféry.

Skupina vědců NASA, kteří se zaobírají termosférou stanovila dokonce jednotku TCI (Thermophere Climate Index) vyjádřenou ve Wattech, která určuje, kolik tepla uvolňují molekuly NO do volného vesmíru. Během slunečního maxima je tedy index TCI vysoký a během minima nízký. Nyní jsme ovšem na velmi nízkém indexu – konkrétně 33 miliard W energie infračerveného záření NO. To je 10x menší hodnota, než v aktivní části slunečního cyklu.

Ačkoliv sonda SABER je na orbitě jen 17 let, skupina výzkumníků NASA vypočítala, že se hodnota TCI klesá někam ke 40 letům minulého století. Dle měření závisí hodnota TCI přímo na geomagnetické aktivitě a UV záření z e slunce, které je měřené již po desetiletí.

Dle výzkumníků NASA hodnota ještě stále klesá a pravděpodobně bude ještě několik následujících měsíců klesat. Znamená to, že se ani v příštím roce nedočkáme nijak extra zvýšené aktivity a výrazně stabilně zlepšených podmínek šíření jak na krátkých vlnách, tak na VKV během letních měsíců. Na VKV nás tedy opět budou čekat podmínky, které znamenají jen velmi krátké a nestabilní šíření pomocí vrstvy Es.

Index TCI bude v nejbližší době zařazen mezi další uváděná data na stránkách Spaceweather.com jako veličina, dle které dokážeme určit stav sluneční aktivity.