Vojenská letecká radiokomunikace II.

V následujícím článku bych se rád opět vrátil k letecké bojové terminologii a dovysvětlil některá slovní spojení, která nepřišla na řadu v minulém dílu. Vzájemená komunikace mezi piloty a mezi zemí probíhá standardní angličtinou, jen se zde využívají některá speciální slovní spojení, jednoúčelové věty nebo kódová slova a na tuto část komunikace se nyní zaměřím. Speciální terminologii bych rozdělil do třech základních kategorií podle toho, při jakých příležitostech se kódová slova používají. 1. kategorií je autorizace letadel a pozemní letové kontroly, tedy komunikace, která probíhá před samotným navedením na cíle. 2. kategorií je samotná komunikace ve vzduchu v rámci koordinace a manévrů bojových letadel. 3. kategorií jsou speciální kódy označující různé netypické stavy nebo neobvyklá hlášení.

1. AUTORIZACE

Po odletu ze základny se bojová letadla musí hlásit pozemní autoritě. V našem případě se jedná o protivzdušnou obranu ve Staré Boleslavi. Nejprve musí bojové letadlo autorizovat pozemní jednotku, aby bylo jasné, že nehovoří s nepřátelskou stanicí. K tomu slouží autorizační kódy. Na palubě i na zemi musí mít kódovou tabulku, která obsahuje seznam autorizačních kódů a kódů pro odpovědi.

I CHALLENGE YOU (+ třípísmenný kód) – autorizujte se prosím, kód xxx. Odpověď na tuto výzvu je dvoupísmenný autorizační kód.

Po autorizace proběhnou klasické informace o nastaveném SQUAWK kodu, výšce a směru letu. Na to základna může odpovědět následující větou složenou ze tří informací:

PARROT SWEET – máte aktivní odpovídač ve vojenském (3 A/C) módu  (SWEET viz odstavec 3.)
RADAR IDENTIFIED – vidím, vás na radaru, jste identifikován
LOOSE ADVISORY CONTROL – přebírám vedení letadla (nyní budete naváděn mnou)
LOOSE POSITIVE CONTROL – nyní přebírám odpovědnost nad letadlem (dohled nad minimálními rozestupy mezi letadly apod.)

Následovat mohou ještě další doplňující informace:

CHECK WEAPON SAFE  (nebo také CHECK ARMAMENT SAFE, nebo i zkráceně CHECK SWITCHES SAFE) – což bych volně přeložil jako „oveřte zajíštění zbraní“ nebo naše známá vojenská „zbraň – jistota“
CHECK VMC – VMC jsou Visual Meteorological Conditions, tedy v podstatě „ověřte si visuální podmínky“

Poté piloti dostávají informace o vojenském prostoru, kde bude probíhat cvičení tj. jeho kódové označení (LKTRAxx), nebo pokud je potřeba letět do vzdálenějšího prostoru přes tranzitní koridor, tak označení (LKTSAxx). Součástí těchto informací jsou také povolený rozsah výšek, ve kterých se mohou pohybovat v těchto prostorech. K tomu se používá občas speciálního označení:

FOX 4 – označení spodní hranice povoleného vzdušného prostoru
FOX 5 – označení horní hranice povoleného vzdušného prostoru

V praxi tedy probíhá cvičení v určeném prostoru ve výškách mezi FOX4 a FOX5. Pokud se nejedná o cvičení, mohou být piloti navedeni přímo na cíl a provádět například vizuální identifikaci neznámého letadla. V tom případě se může použít následujících terminologií:

BOGEY – je označení neznámého letadla (může být také BANDIT, pokud už byl označen letoun jako nepřítel)
BRAA – je kódové označení azimutu, vzdálenosti, výšky a směru letu neznámého nebo nepřátelského letadla

Pokud dochází ke změně používané frekvence, používají se následující termíny:

RADIO CHECK – je v podstatě výzva „zkouška spojení“ a odpověď může být například „LOUD AND CLEAR“ nebo „5 BY 5“
PUSH CHANNEL xx – přecházím (nebo přejděte) na kanál č.xx
PUSH LINK xx – přecházím na digitální kanál xx
CHANGE TO FREQUENCY xxx,xx – přelaďuji (nebo přelaďte) se na frekvenci xxx,xx
POGO – potvzení změny kanálu nebo frekvence

2. KOMUNIKACE AIR-AIR

V této části uvedu pár nejčastěji používaných výrazů při komunikaci mezi piloty nebo pozemním navedení na cíl.
CAP – označení části prostoru (například EAST CAP – východní část prostoru)
BULLSEYE – označuje refenční nebo středový bod, prostoru od kterého je naváděno na cíl nebo na určitou pozici
ANGELS – označení výšky letadla v tísících stopách (jedná se tedy o desítky letových hladin FL160 = ANGELS 16)

DECLARE – požadavek na určení (potvzení) cíle
VID – Visual ID (visuální identifikace neznámého letadla)
PICTURE – pořadavek na (nebo také „následují“) taktické informace o cíli
CLEAN – znamená doslova „nevidím“, pokud pilot dostane například informace o pozici nepřítele a nemá s ním vizuální kontakt, odpovídá tímto termínem, může být také použito NO JOY
JUDY – znamená, že pilot vidí cíl (na radaru nebo visuálně) a přechází do útoku
VISUAL – vidím (přátelské letadlo)
BLIND – nevidím (přátelské letadlo)
OUTLAW – cíl minul definovaný bod
ECHELON – připojení k nejbližší skupině letadel
ALPHA CHECK – oveření pozice přátelského letadla (letadel) vůči referenčnímu bodu BULLSEYE
BRACKET (BRACKETING) – letadlo manévruje do pozice proti nepříteli (například BRACKETING LEFT – točím doleva do pozice proti nepříteli)
BUG OUT – oddělení od partnera ( například BUG OUT LEFT – odděluji se nalevo)
ORBITING – je v podstatě holdování na dané letové hladině nebo v prostoru
TERMINATE – zásah cíle, nebo ukončení aktuálního úkolu

JOKER – stav paliva (více než BINGO), kdy by měl pilot zvážit ukončení mise
BINGO – je minimální stav nádrže paliva potřebný pro návrat na základnu
RTB – Return To Base, tedy návrat na základnu

3. OSTATNÍ

V této kapitole bych se zastavil u některých speiálních případů. Funkční a nefunkční přístroje nebo vybavení je definováno pomocí:

SWEET – zařízení je funkční (například LINK SWEET – digitální komunikace funguje)
SOUR – zařízení není funkční (například LINK SOUR – digitální komunikace nefunguje nebo nebyla navázána)

Když je při vojenském cvičení spolupracováno s letadlem včasného upozornění AWACS, mohou se při komunikaci objevit dva termíny:

TIMBER – (většinou ve spojení, že je AWACS TIMBER SWEET (nebo SOUR)) to znamená, že je k dispozici digitální spojení pomocí systému LINK16
ALLIGATOR – (mohou se objevit informace v podobném smyslu jako u TIMBER), toto je ovšem speciální digitální taktická síť LINK 11. Ta slouží pro přenos dat mezi AWACSem a bojovými letadly, kdy jsou data o cílech přenášena přímo na palubu. V tomto případě mohou následovat informace o dočasně vytvořené digitální síti přímo z paluby AWACSu (Tactical Network ID).
TRACK xxxx – označuje číslo radarového trailu (chcete-li cíle na radarové obrazovce)

VOLACÍ ZNAKY

Vzdušné síly v rámci NATO nemají volací znaky voleny náhodně (na rozdíl od pozemních složek armády). Jednotlivé státy mají přidělený unikátní volací znak jak pro protivzdušnou obranu, tak „sadu“ volacích znaků pro bojová letadla. Tak je tedy zaručeno, že když se například složky účastní společného vojenského cvičení, mohou používat stejné volací znaky jako v rámci běžného „domácího“ rutinního cvičení. Před nějakou dobou byly na internetu k dostupné stránky Ronalda „Mysteryship“ Rensena, který se sledováním NATO leteckého provozu zabýval velmi do podrobna a který vytvořil mapy a seznamy volacích znaků CRC stanic v celé západní Evropě. Tyto stránky bohužel již nejsou k dispozici a tak je velmi těžké dávat informace opět dohromady. Volací znaky letadel Czech Air Force je možné vysledovat díky nastavení volacích znaků na odpovídači v módu S (ADS-B).

CRC (COMBAT and REPORTING CENTER)

FLASHBACK – Česká republika
POWER CITY – Polsko
SUNBEAM – Slovensko
CAVEMAN – Rakousko
SUNRISE – Německo (Schönewalde)
LIMELIGHT – Německo (Kalkar)
CYRANO – Francie
LONESHIP – Německo (Erndtebrück)
BANDBOX – Holandsko (Nieuw-Millingen)

CZECH AIR FORCE

JAS39: CF, MAIDEN, LION, SILVO, SAPHIRE, TALISMAN
L159: PEGAS, PLUTO, GOLEM, BUTCHER
L410: OBLET, FOTO, GRIZZLY, CABBY, BUDDY
L39: BEATLE, SNAKE
Mi8: DUSTER, SHAKER, GASTON, SALON
Mi171š: HIPPO, ROSE, SUNFLOWER, VEGA
Mi24: WOLF, HIND
CASA: CEF, SMUGLER
W3A: HANDY
A319: CEF, DOLPHIN
CL60: CEF
YK40: CEF, JSG, JKIL
SIMULATOR: FALCON

OCHRANA VZDUŠNÉHO PROSTORU (AIR POLICING)

Každý členský stát je zodpovědný za obranu svého vzdušného prostoru a poskytuje informace o dění v něm nadřízenému aliančnímu stupni, kterým je mnohonárodní operační středisko vzdušných sil (Combined Air Operations Centre – CAOC).  Odpovídající ochrana vzdušného prostoru je rovněž předpokladem pro schopnost reakce na zneužití vzdušných prostředků pro teroristické účely (tzv. koncept RENEGATE, což je ohrožení v době míru, a to nejčastěji civilním letadlem, které je předmětem protiprávního činu). Pokud je v rámci NATINADS zjištěno vzdušné ohrožení nevojenského charakteru (např. civilní letadlo, které má být zneužito jako nástroj teroristického útoku), použití jakýchkoli sil a prostředků proti této hrozbě není v pravomoci velení NATO. V tomto případě dochází k předání do národní podřízenosti (Transfer of Autority – TOA), což znamená předání velení na pověřenou národní vládní autoritu (National Government Autority – NGA). Tato osoba je poté oprávněna vydat rozkaz k zásahu na letadlo označené jako RENEGATE. (NGA většinou generál či plukovník který sedí na středisku CAOC nebo CRC).

Základním článkem ochrany vzdušného prostoru je bojová pohotovost k rychlé reakci (Quick Reaction Alert –  QRA, dříve tzv “Ostrá hotovost” ). Tento pojem označuje skupinu letounů, která je v kteroukoli denní dobu schopna odstartovat v krátkém časovém úseku k plnění úkolů Air Policing. Zpravidla se jedná o letoun nebo dvojici letounů přidělených pro ochranu určitého sektoru vzdušného prostoru států NATO.

Činnost letounů QRA se v zásadě dělí na tyto typy zásahů:

  • Alpha Scramble – „ostrý“ vzlet k neznámému letadlu, případně letadlu bez spojení
  • Tango Scramble – cvičný vzlet
  • Romeo Scramble – cvičný vzlet pro provedení prověrky pohotovostního systému protivzdušné obrany (PVO)

V případě nestandardní situace ve vzdušném prostoru je vydán pokyn pohotovostním letounům k okamžitému vzletu (tzv. Alpha Scramble) s cílem identifikovat sporný cíl. Nejčastějším důvodem těchto ostrých startů bývá ztráta spojení mezi piloty civilního letounu a místem řízení letového provozu. Alpha Scramble představuje ve skutečnosti vzlet do patnácti minut. Není výjimkou, že to vycvičení piloti zvládnou ještě před limitem. Pro procvičení těchto postupů nejenom ve vzduchu, ale i na zemi u směn řízení letového provozu a obslužného personálu slouží cvičné vzlety Tango a Romeo Scramble. Tango nebo Romeo Scramble je cvičný vzlet, při němž musí letový personál prokázat svoji profesní připravenost. Probíhá podle stejných procedur jako Alpha Scramble, s tím rozdílem, že neplní úkol v rámci NATINADS a zpravidla bývá vyhlašován jednou i dvakrát denně.

Pravomoc vyhlásit kód „Scramble“ má pro letouny vyhrazené pro potřeby NATINADS velitel příslušného mnohonárodního operačního střediska vzdušných sil v případech, kdy dochází k porušování pravidel Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation Organization – ICAO). Pokud je mezi sousedními státy (členy NATO) podepsána příslušná dohoda, mohou letouny QRA za účelem splnění mise vstupovat do vzdušného prostoru sousedního státu. Samozřejmostí je koordinace letadel QRA takovým způsobem, aby v případě, že podezřelé letadlo přelétává z území jednoho členského státu do druhého, bylo zajištěno i přímé „předání“ tohoto letadla mezi jednotlivými skupinami letadel QRA ve vzduchu. Nadřízený stupeň CAOC je Uedem poblíže Duisburgu (Essen, Düsseldorf). PVO dodává informace o dění do CAOC Uedem. Je to informace sloučená z multiradarové informace získané měřením na jednotlivých radiolokačních rotách + informace z civilních radiolokátorů ŘLP +pasivních systémů Věra.

Letouny hotovosti v ČR: 2 x Jas-39 Gripen, základna LKCV s diverzním letištěm LKPD. (používá se v případě zhoršení meteo situace LKCV atd…)