Tabulka VKV profipásem ČR (revize 2019)

TABULKA VKV PROFI-PÁSEM ČR

Následující tabulka slouží (nejen) posluchačům začátečníkům jako stručný přehled o využití profi-pásem v ČR. Podle této tabulky je možné nastavit správně kroky (rastry) na vašem radioscanneru a budete mít k dispozici i základní přehled které služby používají který rozsah nejčastěji a od kterých pásmem se postupně ustupuje.

Česká republika využívá v některých pásmech atypický krok 20 kHz po lichých násobcích (010,030,050,070…). Pokud je tedy v  tabulce uveden tento krok, znamená to tedy, že pásmo nezačíná zaokrouhleným kmitočtem, ale první kmitočet končí vždy 010. Některé přijímače mají s tímto krokem problémy a automaticky krokují po sudých násobcích (020,040 …) v těchto případech je nutné buď naprogramovat začátek a konec pásma s počátkem 010 anebo nastavit poloviční krok 10 kHz s tím vědomím, že scannování zpomalíte na polovinu.

V případě občanských radiostanic v pásmu 446 MHz je navíc použit poloviční krok proti klasickému 12,5, tedy krok 6,25 kHz. Jedná se ale o offset a krokování je opět v násobku 12,5 kHz. Většina moderních skenerů tímto krokem disponuje, pokud ale vlastníte starší přijímač, stačí použít klasický krok 5 kHz a stanice naladíte také. To samé se týká i atypického krokování 8,33 kHz v leteckém pásmu.

 

 • 30 – 50 MHz (25 kHz) pouze MO (civilní povolení zrušena)
 • 31,0375 – 31,3125 MHz (12,5 kHz) bezdrátové tel. CT0
 • 34,050 – 34,175 MHz (4 kanály) sdílené frekvence
 • 39,9375 – 40,2125 MHz (12,5 kHz) bezdrátové tel. CT0
 • 40,675 MHz (+-5kHz) analogové chůvičky kanál 1
 • 40,700 MHz (+-5kHz) analogové chůvičky kanál 2
 • 40,725 – 40,985 MHz (5 kHz) ovládání RC modelů
 • 50 – 52MHz (nespecifikovaný) Amatérské pásmo 6m
 • 52 – 65 MHz dožívající dálková ovládání vodojemů
 • 65 – 67,500 MHz (12,5 kHz) MO
 • 67,500 – 70,500 MHz (12,5 kHz) stanice BMIS, datové přenosy, hlasové sirény
 • 70,500 – 72,9875 MHz (12,5 kHz) BMIS (včetně hlasových linek), datové přenosy, hlasové sirény
 • 73.025 – 74,150 MHz (25 kHz) dožívající JZD, SÚS, nově pro datové přenosy
 • 74,175 – 74,775 MHz (25 kHz) dožívající DZS, nově pro datové přenosy
 • 75,000 MHz Aero radiomajáky – Markery
 • 75,225 – 82,750 MHz (25 kHz) dožívající služby, nově datové přenosy, nové kanály BMIS
 • 82,750 – 83,975 MHz (25 kHz) dožívající služby, nově datové přenosy (simplexní)
 • 84 – 86 MHz (20 kHz) SÚS, a další dožívající služby
 • 87 – 108 MHz (100 kHz) CCIR rozhlas
 • 108 – 118 MHz (50 kHz) Letecké pásmo VOR/LLZ radiomajáky
 • 118 – 121,475 MHz (8,33 kHz) Letecké pásmo (TWR, ACC, sportovní letiště)
 • 121,500 MHz Letecké pásmo (SOS nouzový kmitočet)
 • 121,600 – 121,975 MHz  (8,33 kHz) Letecké pásmo (provoz po ploše)
 • 122,000 – 123,050 MHz (8,33 kHz ) Letecké pásmo (sportovní letiště)
 • 123,100 MHz Letecké pásmo (Záchranný kmitočet)
 • 123,150 – 123,675 MHz (8,33 kHz) Letecké pásmo (národní příděl)
 • 123,700 – 129,675 MHz (8,33 kHz) Letecké pásmo (ACC – low FL)
 • 129,700 – 130,000 MHz (8,33 kHz) Letecké pásmo (národní příděl)
 • 130,000 – 131,975 MHz (8,33 kHz) Letecké pásmo (OPS, ACC – high FL, ACARS)
 • 132 – 137 MHz (8,33 kHz) Letecké pásmo (ACC – all FL)
 • 137 – 138 MHz (25 kHz) NOAA satelity, LEO satelity, VHF datalink (více kanálů)
 • 138 – 144 MHz (25+12,5 kHz) Vojenské letecké pásmo + mobilní stanice MO
 • 144.000 – 146.000 MHz (nespecifikovaný) Amatérské pásmo 2m
 • 146.000 – 150.000 MHz (12,5 kHz) ČD, ČEZnet (vstupy převaděčů), různé profi
 • 150.000 – 150,975 MHz (12,5 kHz) ČD
 • 150.9875 – 152,925 MHz (12,5 kHz) ČEZnet, různé profi
 • 152,950 – 153,550 MHz (12,5 kHz) ČD
 • 154,000 – 157,425 MHz (12,5 kHz) různé profi (výstupy převaděčů)
 • 158,400 – 163,975 MHz (12,5 kHz) různé profi (vstupy převaděčů i simplex), říční plavba, mobilní stanice MV
 • 163,975 – 164,525 MHz (12,5 kHz) data PCO
 • 164,550 – 174,000 MHz (12,5 kHz) různé profi (výstupy převaděčů i simplex), sdílené kmitočty, mobilní stanice MV, MO
 • 174,000 – 230,000 MHz DAB-T
 • 230 – 380 MHz (25 kHz) Vojenské letecké pásmo, UHF SATCOM, data
 • 380 – 385  MHz (12,5 kHz) síť MV Pegas (vstupy), mobilní stanice MV
 • 385 – 390 MHz (25 kHz) Armáda ČR, Tetra (vstupy)
 • 390 – 395 MHz (12,5 kHz) síť MV Pegas, mobilní stanice MV
 • 395 – 400 MHz (25 kHz) síť MO, Tetra
 • 400 – 406 MHz (nespecifikovaný) Meteo sondy, LEO satelity
 • 406 – 410 MHz (12,5 kHz) primárně data, simplexní služby
 • 410,000 – 412,500 MHz (1,25 MHz) LTE Nordic Telecom (vstupy)
 • 412,500 – 420,000 MHz (12,5 kHz) hovorové linky, civilní sítě Tetra (vstupy), data
 • 420,000 – 422,500 MHz (1,25 MHz) LTE Nordic Telecom
 • 422,500 – 430,000 MHz (12,5 kHz) různé služby, hovorové linky, civilní sítě Tetra, data
 • 430,000 – 440,000 MHz (nespecifikovaný) Amatérské pásmo 70cm, LPD
 • 440 – 443 MHz (25 kHz) Mobilní stanice MV, MO a MF
 • 443 – 447 MHz (25 kHz) různé profi, hlasové linky
 • 446,000 – 446,200 MHz (6,25 kHz / 12,5 kHz) občanské stanice PMR
 • 447 – 448 MHz (25 kHz) Mobilní stanice MO
 • 448 – 451,500 MHz (20 kHz) různé profi, lokální simplexní provoz, sdílené kmitočty, mobilní stanice MV
 • 451,500 – 455,700 MHz (1,25 MHz) CDMA (později LTE) O2
 • 455,710 – 457,390 MHz (20 kHz) DMR trunkové sítě (vstupy)
 • 457,400 – 458,500 MHz (25 kHz) ČD, TRS (duplex)
 • 458,510 – 460,000 MHz (20 kHz) různé profi (vstupy), data
 • 460,130 – 461,490 MHz (20 kHz) různé profi (výstupy), DMR trunkové sítě
 • 461,500 – 465,700 MHz (1,25 MHz) CDMA (později LTE) O2
 • 465,710 – 467,390 MHz (20 kHz) různé profi (výstupy), DMR trunkové sítě
 • 467,400 – 468,500 MHz (25 kHz) ČD, TRS (duplex)
 • 468,510 – 469,990 MHz (20 kHz) různé profi (výstupy), DMR trunkové sítě