O2 (EUROTEL) CDMA síť byla vypnuta

Včera (1.7. 2019) byla konečně po letech vypnuta síť CDMA v pásmu 461-465 MHz. Tato síť fungovala v ČR od roku 2004 a přinášela na svou dobu velmi rychlé mobilní připojení k internetu. V tomto pásmu nahradila CDMA síť zrušenou analogovou telefonní síť NMT (Nordic Mobile Telephone). Pásmo zůstane po nějakou dobu neobsazené, ale nikoliv trvale. Jelikož se zde i nadále počítá s celoplošnou digitální sítí, je tento stav pouze dočasný. V časovém horizontu měsíců (nebo do do roka a do dne 🙂 bude budována síť nová, tentokrát postavená na technologii LTE. Zda budou použity všechny aktuální kóty pro novou síť, není jasné, záleží to na budoucím provozovateli a účelu, ale je to velmi pravděpodobné.

Pro nás posluchače, kteří vždy vnímali CDMA jako zdroj širokopásmového rušení, je to tedy zpráva prozatím dobrá, jelikož můžeme alespoň dočasně odpojit pásmové zádrže a vyzkoušet si, jaký by to byl poslech bez existence této sítě.