Projekt POWERBOX a SPLITTERBOX (fáze 1)

Ačkoliv poslední dva DX Campy probíhaly bez větších technických karambolů, neznamená to, že bychom měli usnout na vavřínech a nechat vše tak, jak je. Každá technika prochází postupným vývojem stejně, jak se zvyšují požadavky na přijímače a počty přijímačů vůbec.

Počty posluchačů na DX Campech se dramaticky nemění. Výrazně se ovšem mění skladba přijímací techniky. Před „pár“ lety bylo možné vyrazit na akci s jedním přijímačem a mohli jste pár stanic nalézt. Díky novým technologiím v přijímací technice ovšem výtěžnost radiového spektra výrazně stoupla a tím pádem i nároky posluchačů. Logicky tedy nastala situace, kdy je použití více přijímačů samozřejmostí, ba dokonce nutností. V současnosti je běžná praxe, že na stole posluchačů naleznete jak SDR přijímače pro rychlý přehled a bleskové prohledávání radiových pásem, tak přijímače pro sledování zájmových kmitočtů s automatickým nahráváním. Zkrátka, nechávání vše náhodě, tj. náhodná trefa na aktivní kmitočet pomocí pomalého skenování pásem, je už dávno minulostí.

V této souvislosti ovšem logicky stoupají nároky na stránku distribuční, tj. nároky na napájení přijímačů. Kvůli minimalizaci „plovoucích zemí“ a zemních smyček jsme zavedli centrální distribuci rozvodu 12 V pro přijímače. Tento rozvod byl původně dimenzován na maximální trvalý odběr 10 až 12 A. Letos ovšem bylo jasné, že s použitím veškeré techniky jsme se bez problémů na oněch 10 ampér trvalého odběru dostali. Do toho všeho jsme se dostali i do situace, že byl náš anténní splitter na 16 přijímačů kompletně plný. Z toho jasně vyplývá, že bude potřeba dramaticky obměnit technologii celé napájecí a anténní distribuční soustavy.

Projekt POWERBOX a MULTISPLITTER

V první fázi bude potřeba jasně určit a sjednotit požadavky na nový napájecí zdroj i nový anténní splitter. Z nich vyplynou potřebné elementy, které musí bedny obsahovat. Jak v případě napájecího zdroje, tak anténního děliče můžeme (z finančních důvodů) použít některé elementy z původních zařízení. Cílem celé akce bude vytvoření zdrojových rezerv pro napájení přijímačů a dostatečný počet a variabilitu anténních výstupů. Současně s tím by mělo dojít ke zrychlení montáže celé přijímací soustavy. Bude to samozřejmě znamenat jisté finanční investice, ale s ohledem na to, že bych byl rád, aby tato technická inovace pár let vydržela, znamená to tedy, jít maximálně profesionální cestou.

Fáze 1 POWERBOX

Požadavky a technická řešení:

  • Přenosná skříň s úchyty na stranách
  • Integrovaný zdroj 13,5 V / 320 W
  • Elektronická pojistka 10 A na každý výstup + 1A na napájecí výstup anténního splitteru
  • Každý výstup má vlastní ampérmetr
  • Ovládací tlačítka s podsvětlením typu „anti-vandal“ pro ovládání elektronických pojistek
  • Výstupní konektory pro vedení k jednotlivým napájecím ostrůvkům 4pinové XLR
  • V zadní části vypínaný vstup 230V s klasickou pojistkou
  • Pomocný ventilátor pro chlazení prvků uvnitř šasi
  • V zadní části vstup pro klasický transformátorový zdroj (pro noční poslech spodních pásem)
  • Výkonový Shottky můstek (nebo relé?) pro automatický výběr zdroje bez výpadku napájení

Bude to technická výzva, ale věřím, že to bude výrazný krok ke zjednodušení a stabilizaci instalace přijímací a napájecí soustavy na DX Campech.

Pokud máte zkušenosti s takovou integrací napájecího rozvodu a máte tipy a poznámky i třeba na to, čemu se vyvarovat, dejte mi určitě vědět.