Úvodní slovo k webu KMITOCTY.CZ

Nedávná havárie webu mne přinutila tak trochu k přemýšlení typu – kam kráčíš webová stránko. Prohlížel jsem si „staré“ články a tak trochu jsem bilancoval. Bohužel jsem zjistil, že obsah článků je z velké části buď neaktuální (bylo by je potřeba doplnit, aktualizovat popřípadě je poopravit) nebo téměř bez zpětné vazby čtenářů (zájem o některá témata je nulová). Bohužel zpětná vazba čtenářů je jedním velkým problémem obecně. Emailové komunikace v tomto směru selhává úplně.

Nakonec jsem se rozhodl jít na to trochu jinou cestou. Nechme historii historikům, aneb čo bolo, to bolo …

Zkusím začít od začátku a pokusím se nejprve vysvětlit, co pro mne znamená tento koníček. Pokusím se ukázat tento koníček pro začátek ve více úhlech pohledu, protože každý skrývá mnoho obohacujícího a mnohé neshody nebo milné názory vznikají jen nepochopením nebo nedostatkem „nadhledu“.

Předem bych rád upozornil, že nejsem v žádném případě profesionál v oboru radiové komunikace a už vůbec se nepovažuji za zkušeného radioamatéra, jelikož se aktivnímu vysílání věnuji tak 2x do roka v závodě. Na druhou stranu mne radiová pásma baví a fascinují již více jak 20 let a za tu dobu jsem měl možnost vyzkoušet různé přijímače, antény, různá místa k poslechu. Také jsem měl samozřejmě možnost utvářet si názor na různé typy radiové komunikace, budování a provoz radiových sítí. Sám se považuji v tomto směru za nestraníka, nejsem militantním zástupcem ani odpůrcem jakýchkoliv komunikačních technoligií či radiových pásem. V každé této technologii se snažím najít pozitivní přínos, výzvu k tomu, abych si rozšířil vlastní obzory.

Články na webu KMITOCTY.CZ nejsou v žádné případě odborné články určené pro profesionály v oboru, jedná spíše o radioamatérský náhled do příslušné problematiky. Mnoho profesionálů se jistě nad informacemi zde presentovanými pousměje, pokud ale budou články na tomto webu sloužit k upozornění na to, že nějaká technologie existuje, jak „přibližně“ funguje a jak může posloužit nám radiovým posluchačům, budu spokojen.

Tyto webové stránky jsou finančně závislé jen na darech samotných čtenářů a nejsou žádným komerčním subjektem ani vlastněny, ani vytvářeny. Na těchto webových stránkách není žádná reklama a proto také nejsou závislé na „prokliku“. Znamená to také, že tvorba článků vzniká jen ve volném čase mezi prací, rodinou a poslechem.