Rozšíření vojenské sítě TETRA

Na začátku léta podepsalo ministerstvo obrany s firmou Konektel smlouvu na rozšíření stávající radiové sítě typu TETRA.

Jen pro připomenutí – síť TETRA používá armáda především pro netaktické “provozní” účely a to jak na vojenských letištích, tak v některých vojenských prostorech. Tato síť  vysílá v pásmu určeném pro MV a MO tedy, 395 MHz. Celou síť tvoří několik málo desítek lokálních vykrývačů, které mají vetšinou jen malý dosah pro pokrytí zájmové oblasti.

Nyní by mělo dojít v velkému rozšíření sítě. Podle zveřejněné smlouvy by mělo dojít k instalaci 18 nových buněk, update stávajících vykrývačů, doplnění dvou mikrolvnných spojů k připojení do stávající páteřní sítě. Součástí dodávky je i 400 ručních radiostanic, 133 vozidlových stanic, 25 dispečerských stanic a pět přenosných kufrů (pravděpodobně jako mobilní brána do sítě). Další aktualizací má být aktivace šifrování v celé síti. Je sice sporné, zda je potřeba jen pro provozní účely, tj. tam, kde se žádné utajované skutečnosti nepřenáší, nakupovat další licence k šifrování, nicmáně z povahy typu služby to je logické a pochopitelné.

Do této sítě by teoreticky měla mít přístup služba, která utajování informací v podstatě potřebuje. Jedná se o naši starou známou vojenskou hradní stráž (pozor – neplést s ochranou ústavních činitelů, která zabezpečuje ochranu osob). Pro tu byla vybudována v letošním roce soustava lokálních vykrývačů TETRA na inkriminovaných místech tj. Hrad, Lány a speciálně pro dva dny v roce vykrývač pro pražský Vítkov apod. Účelnost investice do této sítě v případě hradní stráže jsem zpochybňoval už při zveřejnění této zakázky, jelikož se domnívám, že by výměna DMR technologie za novou se zakoupením AES šifrování vyšla finančně na setinovou hodnotu a zabezpečila by komunikaci stejně účinně.

Pokud bych měl argumentovat tím, že armáda potřebuje radiostanice pro síťový i nesíťový provoz (třeba ve vojenských prostorech se špatným pokrytím), je volba technologie TETRA opět nejméně vhodná. Každý, kdo měl možnost vyzkoušet tuto technologii v praxi, musí se mnou souhlasit, že je provoz mimo infrastrukturu, bez použití mobilních opakovačů defacto nereálný. V tomto směru by mohla být inspirací americká armáda, která si v neměckém Bavorsku vybudovala velkou digitální síť DMR typu Capacity MAX. Za rozumné peníze mají amíci vybudovanou velkou mutli-sajtovou síť se zabezpečením na úrovni “přísně tajné” (za použití již Motorolou plně podporovaného AES šifrování).

No, naše armáda se rozhodla pro síť TETRA, dejme tomu. To, co je na této zakázce rozhodně přínosné i pro civilní sektor, je možnost vytvoření radiové mapy ČR. V praxi to znamená, že je možné díky těmto vysílačům celkem spolehlivě sledovat měnící se podmínky šíření radiových vln. K tomu potřebujete znát v podstatě dvě věci. Identifikaci vysílače a jeho přesné umístění. Identifikace vysílačů není možné ani v šifrované verzi sítě vypnout, takže kmitočet a identifikaci buňky je možné rozluštit přímo z pásma. No a přesná umístění vysílacích stanovišť jsou také známá (viz smlouva). Znamená to tedy, že nikdo sice nebude moci poslouchat provoz v síti, ale síť jako takové může sloužit i k dobré věci v civilním sektoru pro měření vlastností antén a zjišťování podmínek v pásmu UHF.

Poslední rýpnutí si dovolím, snad mi armáda i firma Konektel prominou …

Update armádní sítě TETRA, kterou používají vojáci proto, aby se svolávali na oběd v případě vojenského prostoru, hlášení vozidel údržby v případě vojenských letišť a hlášení o zamykání hradní brány v případě hradní stráže, nás, daňové poplatníky stál přes 210 000 000 korun. Myslím, že by bez zájmů některých soukromých subjektů by mohla být aktualizace radiového spojení (včetně zabezpečení) výrazně levnější a výrazně koncepčnější.

A tak máme alespoň další radiové majáky v pásmu. A to se vyplatí…