SDR SHARP tipy a triky – Kapitola II.

Tím, že SDR Sharp není není žádná softwarová novinka a tak už nějakou dobu vznikají zajímavé doplňky a pluginy. Bohužel spousta z nich není už nadále vyvíjená a tak je není možné použít na všechny verze programu. V historii tohoto programu došlo k zásadní změně. V určité verzi došlo totiž k přechodu ze staršího prostředí .NET FRAMEWORK na novější a tím pádem nebyly staré pluginy použitelné. Některé z nich ale naštěstí autoři stačili ještě přepsat na novou verzi a je možné je používat dodnes.

V současnosti jsou použitelné pluginy od třech autorů (stránek).

Nyní se tedy podíváme podrobně na pluginy, které se vyplatí nainstalovat, protože vám doplní do SHARPu nové funkce nebo zpříjemní či zefektivní ovládání programu.

FREQUENCY MANAGER (RTL-SDR.RU)

Tento plugin vám umožňuje velmi zajímavým způsobem zobrazit názvy uložených pamětí přímo do spektra nebo vodopádu. Jedná se vlastně o náhradu originálního pluginu, který není příliš povedený. Ve verzi 1707 SDR SHARPU originálního Frequency manageru jsou dokonce názvy pamětí zobrazovány jen při najetí myší na barevně označený kmitočet.

Ruská verze pluginu FREQUENCY MANAGER je v tomto směru výrazně lepší. Můžete si buď zobrazovat všechny paměti, nebo vytvářet a filtrovat jejich skupiny. To je výhodné, pokud si například filtrujete paměti podle druhu provozu nebo typu stanic, aby nebyly informacemi přeplácané spektrum. Můžete tak například zobrazovat jen stanice v DMR režimu a oddělit je od analogových, popřípadě v leteckém pásmu oddělit vojenské kmitočty od civilních apod.

Velkou výhodou tohoto pluginu je velmi šikovné zobrazení informací na displeji, které dynamicky mění umístění názvů pamětí tak, aby se nepřekrývaly (samozřejmě pokud jich není 40 na jednom kmitočtu). K dispozici je volba libovolného fontu a velikosti písma včetně kódování české diakritiky.

Do paměti se samozřejmě ukládají veškeré nastavení přijímače od názvu paměti, skupiny pamětí přes modulaci až po šířku pásma. Z paměti si tak tedy můžete jakýkoliv kmitočet opět vyvolat s kompletním nastavením přijímače.

Veškeré kmitočty jsou ukládány do souboru s názvem FREQUENCIES.XML, který vytváří velmi přehlednou strukturu, takže tento soubor můžete editovat celkem pohodlně i mimo SDR Sharp, nebo si dokonce můžete vytvořit převodník tabulek kmitočtů na tento formát a přímo tak doplnit do spektra vše, co vás zajímá.

Samotný plugin umožňuje skenování uložených pamětí v aktivní skupině pouhým stiskem SCAN. Zastavení skenování je závislé na nastavení úrovni SQUELCH v záložce RADIO. Během skenování pamětí máte k dispozici malou tabulku ovládání skenování kde si nastavujete minimální dobu nosné (defaultně 100ms) a dobu obnovení skenování po vymizení nosné (defaultně 2s).

Nastavení pluginu:

Náhled na zobrazení uložených pamětí přímo ve spektru. Touto pomůckou nejen vidíte provoz na vámi známých frekvencích, ale také odhalíte provoz na mezikánálech.

Zaškrtnutím „SHOW NAMES“ aktivujete zobrazení názvů pamětí a pod touto volbou si přepínáte, zda se mají zobrazit ve spektru nebo ve vodopádu. Tlačítkem vpravo si vyvoláte tabulku nastavení typu a velikosti fontu písma.

Volbou „ONLY ACTIVE“ aktivujete zobrazení názvů, pouze té paměti na jejímž kmitočtu jste momentálně naladěni. Tuto volbu nedoporučuji aktivovat.

Zaškrtnutím „ONLY CURRENT GROUP“ provedete již zmiňovanou filtraci pamětí. Touto volbou aktivujete tedy zobrazení všech pamětí, anebo jen vybraných jejichž skupinu máte právě navolenou v levé tabulce pluginu.

PLUGIN POSITION je nastavení, kterým si volíte, kde má být zobrazena tabulka pamětí. Pozice tohoto doplňku tedy není vázaná jen na levou stranu obrazovky, ale můžete si jej umístit na libovolnou část obrazovky. Dle mého názoru ale na jiné, než levé straně zabírá tento plugin zbytečně mnoho místa, takže bych tuto volbu neměnil.

Se zobrazením tabulky pamětí souvisí také nastavení „ROWS IN TABLE“ tedy počet zobrazovaných řádek v tabulce. V základu jich je jen 10, aby nebyl plugin včleněný do levého menu příliš dlouhý. Pokud ale přeci jen preferujete oddělený seznam kmitočtů třeba na pravou stranu, můžete si tak tabulku zvětšit na plnou velikost okna. Pokud tedy používáte plugin v základní levé straně, není potřeba hodnotu 10 měnit.

Velmi šikovnou funkcí je „TRACK VFO FREQUENCY“. Jedná se o funkci, kdy vaším plynulým prolaďováním přijímače plugin automaticky prohledává uložené paměti a zobrazuje vám je v tabulce. Doplňkovou volbou je opět „ONLY CURRENT GROUP“ to znamená, že bude hledat a zvýrazňovat jen paměti v aktivní skupině, anebo bude automaticky přepínat skupiny a v nich paměti.

Poslední volba „IGNORE SHIFT“ vás většinou nemusí zajímat, jelikož se týká pouze případu, kdy je k přijímači připojený konvertor, který musí mít aktivní kmitočtový offset, aby SDR SHARP ukazoval správně frekvenci i když je přijímač fakticky naladěný na jiný kmitočet.

FREQUENCY SCANNER (RTL-SDR.RU)

Tento plugin doporučuji nainstalovat, jelikož se jedná o velmi mocný nástroj na prohledávání spektra. Jedná se o doplněk, ve kterém si můžete nadefinovat vyhledávací rozsahy OD-DO a ty pak dokolečka skenovat. Skenování ovšem využívá celého rozsahu vámi nastaveného přijímače. V praxi to znamená, že například v případě přijímače AirSpy můžete prohledávat pásmo až 8MHz najednou a v tomto kroku jej i prohledávat. Znamená to tedy, že 150 MHz široké druhé letecké pásmo skenujete v taktu cca 2 sekundy.

Základní ovládání je celkem jednoduché, pokud ale chcete nastavovat parametry pluginu podrobněji, je potřeba nad ním trochu posedět a zkoumat vhodné nastavení pro situaci na vaší anténní soustavě.

V základu vám stačí nejprve nastavit skenovací rozsahy. To uděláte stiskem tlačítka „EDIT SCAN RANGES“, po kterém se vám otevře jednoduchá tabulka, ve které vyplňujete ty nejzákladnější informace: název rozsahu, počáteční a koncový kmitočet, druh provozu, šířka pásma a skenovací krok. Pozor ! Všechny kmitočty zadáváte v Hz ! 145 MHz bude tedy „145 000 000“, krok 25 kHz bude „25 000“. Volba „screen“ v tabulce znamená prohledávání aktivních kmitočtů v aktuálně nastavené obrazovce.

Pokud máte rozsah (rozsahy) nastavený, tabulku zavřete a v pluginu jen klepnete na příslušný rozsah a stisknete SCAN. V dolní části obrazovky se vám otevře nová část, která bude sloužit jako panoramatické zobrazení celého vámi definovaného spektra. V něm vidíte jak úrovně signálů, tak aktuální pozici pohledávaného pásma. Tento plugin navíc sleduje i uložené paměti, pokud se tedy zastaví skenování na uloženém kmitočtu, přímo do spektra se vypíše jeho název a vy vidíte, že je to pro vás známý kmitočet.

Pod zobrazením spektra máte několik jednoduchých ovládacích prvků. Šipkami vlevo a vpravo postrčíte přijímač dále ve skenování. Prostřední ikonou dočasně zastavíte skenování pásma. Křížkem označíte aktivní kmitočet na vynechání (naše známé LOCK OUT). Poslední ikona otočených šipek vám naopak aktivní kmitočet vrátí zpět do skenování. Toto ovládání aktivních a neaktivních kmitočtů se ovšem nevztahuje jen na konkrétní kmitočet, ale můžete takto označit klidně celou část spektra a tím ho vynecháte. To samé platí i opačně. Pokud máte ve spektru označených více kmitočtů na vynechání a chcete je všechny vrátit, stačí jen označit myší příslušnou část spektra a stisknout obnovovací ikonu.

Skenovací plugin FREQUENCY SCANNER během prohledávání druhého leteckého pásma.

Mimochodem v panoramatickém okně máte barevně označené nejen vynechané a aktivní kmitočty, ale také vynechané uložené kmitočty. Pokud ze skenování vyřadíte kmitočet, který máte uložený v paměti, neoznačí se vám červeně jako ostatní kmitočty, ale žlutě. Kmitočet je tedy sice vynecháván, ale vy stále vidíte, že je uložený kmitočet aktivní, ale vynecháván. Máte tedy neustále informace o aktivitě v pásmu.

Skenovací plugin je na rozdíl od FREQUENCY MANAGERU nezávislý na nastavení přijímače. V praxi to znamená, že nastavení úrovní signálů, které vám zastaví skenování mohou být úplně jiné, než jak je nastavená úroveň šumové brány. Squelch můžete mít nastavený na klidně na 0 a plugin bude stejně skenovat pásmo bez ohledu na něj. Úrovně aktivace a deaktivace skenování se nastavuje pomocí červených a zelených šipek v pravé části panoramatického zobrazení. Těmi ovládáte grafické zobrazení faktických úrovní signálů, které hledáte. V panoramatickém okně můžete použít funkci kolečka myši. Tím se vám aktivuje ZOOM spektra. Upřímně řečeno jsem tuto funkci nikdy moc nevyužil.

Rychlost skenování pásma je přímo závislá na nastavení šířky pásma přijímače (SAMPLE RATE) a dělení (DECIMATION). Čím širší pásmo máte nastavené, tím rychleji jsou pásma prohledávána. Má to ovšem limitaci a tou je samotná rychlost počítače a propustnost USB portu. Skenovací plugin je poměrně náročný na výkon počítače, protože velmi rychle porovnává úrovně signálů v celém aktuálním rozsahu a ihned přelaďuje přijímač. Pokud to počítač nezvládne, může dojít k chybě naladění přijímače a dojde pak prohledávání úplně jiných pásem. Musíte pak skenování zastavit a znovu spouštět. Pokud se chcete těmto chybám vyvarovat, je dobré za cenu snížení rychlosti skenování zvýšit hodnotu dělení pásma DECIMATION. V praxi mám vyzkoušené, že optimální nastavení pro rychlejší ale úsporné mobilní procesory typu Core i5 (řady U) je v případě přijímače AirSpy 10MSPS a DECIMATION 4, tedy šířka zpracovávaného pásma 2 MHz. S tímto nastavením se navíc objevuje i velmi málo zrcadlových příjmů, které rychlým zpracováním širokého pásma a rychlou změnou kmitočtu také vznikají.

V malé tabulce v pluginu se vám během skenování ukládá statistiky doby aktivity kmitočtů. Pokud necháváte delší dobu skenovat zájmové pásmo, můžete podle této tabulky vytipovat aktivní kmitočty. Pokud navíc na příslušný kmitočet v tabulce poklepete, přijímač se vám automaticky na příslušný kmitočet naladí. Pokud tedy například nestihnete skenování zastavit na zájmovém kmitočtu, nebo jste si nestačili poznamenat přesný kmitočet, stačí zastavit skenování, v tabulce nalistovat příslušný rozsah a poklepat na něj (tabulka můžete seřadit dle kmitočtu nebo od nejdelšího aktivního času).

V nastavení pluginu opět najdete možnost přesunout okno pluginu kamkoliv na obrazovce, ale podle mne je základní nastavení nejlepší volba. Pak zde naleznete několik drobných voleb zobrazení tlačítek v panoramatické obrazovce, funkce, zda se mají mazat informace z tabulky aktivity, po jaké době a nakonec nastavení konstant detekce signálů a chování skeneru. Já osobně bych se do tohoto nastavení moc nehrabal, jelikož se je to nastavené poměrně optimálně. Celkově si myslím, že do nastavení tohoto pluginu není potřeba za běžných podmínek zasahovat.

Poslední poznámka se týká linkování rozsahů. V tabulce rozsahů je možné před spuštěním skenování pásem pomocí SHIFT nebo CTRL označit i více řádek a přijímač pak skenuje více pásem v pořadí, v jakém jsou naprogramovaná za sebou v tabulce. To je poměrně efektivní nástroj jak prolinkovat více rozsahů. Bohužel volbu více rozsahů musíte vždy na začátku „naklikat“ a není možné ji mít předdefinovanou. Navíc linkování více různorodých rozsahů může častěji způsobit chybu ladění přijímače (viz odstavec rychlost skenování pásma).

Plugin si ukládá veškeré informace do souboru SCANNER_ENTRYES.XML pokud tedy budete dělat zálohu nebo klonovat nastavení programu SDR SHARP, je dobré udělat zálohu i tohoto souboru.

CTCSS DECODER / DCS DECODER (RTL-SDR.RU)

Jsou velmi povedené jednoduché pluginy pro dekódování CTCSS a DCS subtónů. Tyto pluginy stačí jen aktivovat pomocí zaškrtnutí „DETECT“ (během běžícího přijímače). Subtóny si můžete nechat zobrazit buď ve spektru (což se mi moc neosvědčilo) volbou „SHOW ON SPECTRUM“ , nebo zobrazit v extra oknu „AUX WINDOW“.

Pokud plugin detekuje správný subtón napíše „TONE DETECTED“.

Pluginy mohou sloužit i jako tónový squelch, tj. otevřou vám zvuk až při detekci nastaveného tónu (DCS kódu). Jelikož ale nemají žádnou vazbu na uložené paměti, není tedy možné uložit paměti se subtóny, nemá tato funkce nějaký význam, pokud vyloženě načekáte na konkrétním kmitočtu a nehledáte stanici s konkrétním tónem.

Dekodér CTCSS v AUX okně

DIGITAL AUDIO PROCESSOR (RTL-SDR.RU)

Je jednoduchý plugin, který má využití, pokud chcete dekódovat stanice využití invertor hovorového spektra (bývalý policejní inverzní scrambler – kocour). Během, provozu stačí v záložce INVERTER aktivovat „ENABLE“ a posuvníkem nastavit konverzní kmitočet. Aby byl výsledek lépe srozumitelný, je možné aktivovat ještě audio filtr a nastavit horní a dolní kmitočty, co se má oříznout, aby nebyly slyšet nevyžádané produkty inverze. Tento filtr ostatně můžete použít i bez ohledu na aktivní invertor třeba pro omezení šumu v příjmu stanic. Záložka SQUELCH je v podstatě známá funkce u klasických přijímačů VSC (VSQ) tedy hlasový squelch. I toto je funkce, která se dá použít i mimo aktivní invertor. Obávám se ovšem, že na klasických přijímačích je tato funkce mnohem spolehlivější.

BASEBAND RECORDER (RTL-SDR.RU)

SDR SHARP umí stejně jako jiné ovládací programy ukládat „konzervu“, tedy kompletní surová I/Q data z nastaveného pásma. Pomocí tohoto jednoduchého pluginu můžete tato data nahrávat v různých formátech včetně toho, který umí SDR SHARP přehrát. Pokud chcete nahrávat ukázky provozu nebo část pásma pro pozdější analýzu provozu či datových přenosů, musíte počítat s tím, že budete potřebovat poměrně velký prostor na disku. Běžně minutové nahrávky větší šířky pásma zabírají i několik GB dat.

Samotný plugin nemá mnoho nastavení. V podstatě vám stačí nastavit výstupní adresář, formát dat, popřípadě velikostní omezení jednoho souboru a hotovo. Plugin umožňuje nahrávat část spektra i ve stanovenou dobu. To je ale vhodné spíš pro DXery, kteří poslouchají na krátkých vlnách rozhlasové stanice, které v celou hodinu dávají identifikace. Pro nás VKV posluchače služeb se tato funkce moc nevyužije.

TOOLBAR (SDRPLUGINS.COM)

Nejen přijímací stránka, ale ovládací lze u programu SDR SHARP upravit. Jednou z takových úprav může být tento plugin. TOOLBAR vám doplní v horní části obrazovky (vedle zobrazení kmitočtu) některá nastavení z levých záložek. Můžete si tak vytáhnout dopředu funkce, které ovládáte často. Můžete tak volit druh provozu, nebo nastavení úrovně šumové brány, aniž byste prohledávali horní záložky ovládání přijímače. Zobrazení těchto funkcí lze navíc kdykoliv měnit přímo z horní části obrazovky.

Doplněná volba druhu provozu v horní lince programu

NIGHT MODE (SDRPLUGINS.COM)

Další úpravou vizuální stránky programu SDR SHARP je tento plugin. NIGHT MODE vám umožní doslova překopat celé základní zobrazení programu. Název pro noční mód je tak trochu zavádějící, jelikož můžete nastavit nejen tmavý režim, ale také změnit pozici hlavního zobrazení kmitočtu či odebrat mezery mezi pluginy. To je celkem výhodná funkce pokud používáte program v celoobrazovkovém režimu například na tabletu.

Kompletně předělaný SDR SHARP do nočního režimu