Radioskenery UNIDEN – 1.část – PAMĚŤ

Firma Uniden není v radiotechnické oblasti žádným nováčkem. Její nabídka vyhledávacích přijímačů je velmi široká od LOW-END (do 3 tisíc Kč) až po kategorii středně drahých scannerů (přes 15.000 Kč). V radiotechnickém odvětví přehledových přijímačů se za těch pár let stala značka UNIDEN pojmem. Je to ukázka nekonvenčních koncepcí jak přijímacích vysokofrekvenčních obvodů, tak organizace paměťového prostoru, ovládáním konče. Přehledové radioskenery UNIDEN nevynikají citlivostí ani odolností, nemají to být konkurence velkých komunikačních přijímačů. Primárně jsou určeny pro vyhledávání a sledování lokálních služeb a tomu jsou přizpůsobeny jak hardwarově, tak softwarově.

Od konkurenčních výrobců přehledových přijímačů se zařízení UNIDEN výrazně liší a to nejen svoji koncepcí ovládání (ne každý ji správně pochopí a ne každý ji lehce zvládne) ale také koncepcí správy paměťového prostoru. Většina konkurenčních výrobců se drží standardních koncepcí. Tj. jednoúčelový procesor, ke kterému je připojena EEPROM paměť. Procesor dělí paměť na pevně dané segmenty. Přijímač má například 1000 pamětí, ale pevně rozdělených na 10 bank po 100 pamětech. Přehledové přijímače UNIDEN nové koncepce pracují s paměťovým prostorem dynamicky. To znamená, že pokud do jedné „banky“ uložíte 3 kmitočty a do druhé 50, tak zaplníte jen 53 pamětí. U standardního skeneru by jste zaplnili 200 pamětí i když by u většiny z paměťových polí nebylo nic zapsáno.

Poslední generace scannerů Uniden (řada HP) už nepoužívá interní Flash EPROM paměť pro uložení kmitočtů, ale má k dispozici paměť RAM a veškeré nastavení si načítá přímo z uživatelem vložené MicroSD karty. Počet pamětí není ve své podstatě omezen, jelikož si sám uživatel volí, který adresář s kmitočty se má nahrát. Správa pamětí tedy již není vázána na přijímač. Kartu můžete načíst přímo v PC a editovat si seznamy frekvencí bez připojeného přijímače. Přijímač navíc může mít nahraných do paměti i několik adresářů současně.

Jelikož se první generace skenerů UNIDEN dávno neprodává, nebudu se touto generací zaobírat.

Systém pamětí skenerů UNIDEN druhé generace (BC,UBC a XT)

Každý uživatel těchto scannerů si musí uvědomit základní hierarchii ukládání pamětí. Systém má tvar pyramidy. Nejvyšší jednotka je nazývána „SYSTEM“ je to nadřazený svazek skupin pamětí. V systému je možné definovat až 20 skupin „GROUP“ a v každé skupině jsou teprve uloženy jednotlivé paměti (těch může být 255 ale u řady „X“ až 1000 v každém systému). Z toho tedy vyplývá, že je potřeba u programování pamětí především myslet. Pokud si správně a přehledně naprogramujete paměti, lze je použít i pro praktické hledání stanic v neznámých místech. Já osobně preferuji klasický čtverečkovaný papír, na kterém si jasně graficky a názorně sepíšete rozdělení pamětí do skupin a systémů a pak teprve začnete programovat (to platí i pro programování pomocí PC). Máte totiž pak jasnou představu o tom, která služba, město nebo tabulka kmitočtů se pod čím skrývají.

SYSTEMGROUPMEMORY
AIRBAND (tag 1)CIVILNI LETISTE ->Benesov (tag 1)
CIVILNI LETISTE ->Mlada Boleslav (tag 2)
CIVILNI LETISTE ->Roudnice (tag 3)
CIVILNI LETISTE ->Liberec (tag 4)
IFR LETISTE ->Ruzyne TWR (tag 5)
IFR LETISTE ->Brno TWR (tag 6)
IFR LETISTE ->K.Vary (tag 7)
MILITARY LETISTE ->Kbely MTWR (tag 8)
MILITARY LETISTE ->Caslav MTWR (tag 9)

Většina přijímačů UNIDEN základní řady disponuje 2500 paměťových míst a více (modely řady „X“ již disponují pamětí i přes 10.000 kmitočtů) a nemusíte se tedy bát programovat i kompletní kmitočtové tabulky. Jen pro představu. Kompletní databáze ČTÚ obsahuje nějakých 6 tisíc aktivních povolení pro pozemní pohyblivou službu v celé ČR. Některé skenery UNIDEN mají tedy dostačující paměťový prostor, i kdyby si někdo vytvářel databázi kmitočtů ČTÚ přímo v přijímači. Vytváření takové databáze ovšem není nic praktického, jelikož by jste již brzy ztratili přehled o tom, co je a co už není funkční. Mnohem praktičtější je uložit do paměti seznamy kanálů, které jsou přiděleny po celé republice a využít následně zajímavé funkce detekce blízkých signálů a automatického ukládání, kterými radioskenery UNIDEN disponují, o tom ale až za chvíli.

Na diskusních fórech neustále kolují dotazy, jakým způsobem je dobré řadit paměti. Někdo preferuje dělení podle služby tzn., že má vytvořeny systémy „Hasiči“, „MP“, „Aero“ atd. a v nich jsou celorepublikové kmitočty nebo konkrétní nalezené. Někdo je řadí podle kraje a okresu a někteří dokonce podle kmitočtů tzn., že mají přijímač rozdělen na kmitočtová pásma a v nich ukládají nalezené frekvence, porovnává s těmi, které již jsou uloženy. Obecně lze říci jen to, že je to naprosto individuální, ale prakticky je výhodnější pro ty, kteří často jezdí a mají skener v autě, mít paměti děleny podle krajů a okresů (mohou pak využít funkci tzv. „GPS skenování“ – viz další článek) a pro ty, kteří jej používají spíš doma, je lepší dělení pomocí služeb nebo pro „hledače kmitočtů“ dělení podle frekvenčního pásma. Můžete tak detekovat lepší podmínky, když začnete slyšet služby z větších dálek.

Jelikož skenery UNIDEN disponují velkým množstvím pamětí, je nutné, aby je bylo možné i velmi rychle vyvolat, popřípadě spustit velmi rychle skenování frekvencí, které vás zajímají. K tomu slouží zajímavá, praktická, ale pro mnohé nepřehledná hierarchie rychlých voleb tzv. „QUICK KEY“, pod které můžete uložit aktivaci skenování jakéhokoliv systému nebo více systémů. Je třeba ale znát několik základních věcí:

  • Jakémukoliv systému můžete přiřadit jen jednu přímou volbu 0 – 99.
  • 0-9 aktivujete jen stiskem příslušného čísla, vyšší čísla aktivujete stiskem klávesy“.NO“ a poté přímo zadáním čísla. Např. „.NO“ „2“ „6“ vám aktivuje systém(y) s číslem přímé volby 26. Stejný způsobem je i deaktivujete.
  • Pod jedním číslem přímé volby můžete současně aktivovat několik systémů (například systém AERO CIVILNI – Quick Key 15 a současně systém AERO PROFI – Quick Key 15) a pokud aktivujete během skenování číslo 15, zapnou se oba systémy současně.
  • Jednotlivé skupiny v systémech mohou mít také svůj Quick Key 0 – 9, aktivují se stiskem klávesy FUNC a zadáním příslušného čísla

Řada skenerů „X“ navíc přišla s další možností a tou je přímá volba kanálu. Ke každé paměti lze přiřadit tzv. „number TAG“ tedy číslo přímé volby. Number TAG je složen ze dvou cifer 0-999 oddělené tečkou. První číslo můžete přidělit celému systému a druhé číslo může být unikátní číslo paměti v tomto systému. Když se podíváte na horní tabulku, můžete vidět příklad přidání číselných TAGů. Pokud tedy budete mít přijímač v HOLDu,
a budete chtít přejít odkudkoliv na Ruzyně Tower, zadáte jen na klávesnici „1.5“ a potvrdíte „MENU“. Okamžitě přicházíte na tuto jedinečnou paměť č.5 v systému s č.1. Je to naprosto praktická pomůcka, jen musíte vědět, kde co máte.

Odblokování skenovaných systémů:

Začátečníkům ale i pokročilým uživatelům přijímačů UNIDEN se stává, že aktivují přímou volbou nějaký systém, ale skenování nezačne (na displeji svítí „NOTHING TO SCAN“). To se děje v následujících případech:

  • Systém lze zablokovat tlačítkem L/O. Když během skenování aktivujete FUNC a L/O – tím zablokujete celý systém. Pokud se vám takto podaří vyblokovat všechny skenované systémy, přijímač jen napíše „NOTHING TO SCAN“ (není co skenovat) ačkoliv vám na displeji svítí, že máte systémy aktivní a mají být skenované. Pro odblokovaní skenování stisknete FUNC a řechtačkou (prvek DIAL) budete přepínat mezi systémy. U nich uvidíte nápis na displeji L/O a to znamená že byl systém zablokován. Opětovným stiskem tlačítka L/O během aktivního FUNC systém opět odblokujete. Známá finta s tím, že podržíte déle tlačítko L/O a to vám odblokuje všechny zablokované paměti, zde nefunguje a musíte to udělat ručně u všech takto zablokovaných systémů.
  • Všechny skupiny (GROUP) v systému jsou neaktivní. Přímou volbou aktivujete systém, ale stejně na displeji svítí „NOTHING TO SCAN“ nebo ke stávajícímu skenovanému systému přidáte další, ale ten se neaktivuje. Systém byl sice odblokován (místo hvězdičky svítí horní řádce číslo systému), ale není odblokována ani jedna skupina v systému. Přijímač zastavte (režim HOLD) použijte funkci FUNC HOLDING tj. stiskněte FUNC na déle než 2s a přelaďte se na příslušný systém. V řádce GRP vám budou svítit jen hvězdičky. V klidu stiskněte příslušná čísla, aby se aktivovaly a skupiny a poté se 2x stiskem FUNC vraťte do základního režimu.
  • GPS position L/O: je speciální stav v momentě, kdy máte aktivní GPS přijímač, máte u skupin nastavenu aktivní oblast a jste mimo tuto definovanou zónu. Jediné řešení je buď vypnout GPS, aby přijímač ztratil pozici, nebo u příslušných skupin deaktivovat funkci GPS scanning. Více v článku o GPS scanningu.

Když se ale vrátíme zpět do normálního používání klávesových zkratek. Tak je celkem zřejmé, že pokud máte dobře navržen paměťový prostor (třeba i pomocí papírové „mapy“) lze těchto zkratek využít k naprosto jednoduché a hlavně rychlé aktivaci zájmových pamětí.

SYSTEMGROUP
DRÁHYSIMPLEX VHF
SIMPLEX UHF
TRS
HZSSIMPLEXNÍ KANÁLY
DUPLEXNÍ KANÁLY
RZSDZS
RZS
LZS
SDÍLENÉ FREKVENCEPÁSMO 80 MHZ
PÁSMO 170 MHZ
PÁSMO 448 MHZ
PMR
CB

Navíc je možné kombinovat skenování uložených pamětí a prohledávání kmitočtových pásem. Scannery Uniden mají unikátní funkci SEARCH WITH SCAN. Ta se aktivuje u každého systému v definici nastavení, a pokud je tato funkce u systému zapnuta a systém je aktivován například přímou volbou, přijímač proskenuje systém a poté začne prohledávat VFO pásma. To jsou ta, která se aktivují stiskem FUNC a SEARCH a poslední aktivovaná pásma, která jste funkcí SEARCH prohledávali. Po proskenování VFO pásem se opět dokolečka skenují paměti v aktivním systému.
Tato funkce je tedy vhodná pro vyhledávání v neznámých oblastech na cestách, kde neznáte aktivní frekvence nebo znáte jen některé a chcete další najít.

SYSTÉM PAMĚTÍ SCANNERŮ UNIDEN (TŘETÍ GENERACE – HP )

Jelikož scannery nové generace nejsou vázany na omezenou interní paměť, udělali vývojáři „škatulata hejbejte se“ a celou dosavatní koncepci překopali a slušně zkomplikovali, ale také nabídly spoustu nových zajímavých funkcí. Jednak došlo k přidání dalšího stupně do hierarchie řazení pamětí a pak také byly také jednotlivé stupně přejmenovány.

Nejvyšší jednotkou ve funkci adresáře se stal tzv. „FAVORITE LIST“, těch si může uživatel vytvořit dle libosti a pojmenovat si je může také dle libosti. V Menu přijímače si posluchač aktivuje příslušný adresář a ten se automaticky nahraje do dočasné paměti přijímače. Samotný adresář již může mít přiřazený Quick key a i když je zvolený jako aktivní, může být přes číselnou volbu deaktivovaný. To je výhodné, když máte vytvořených několik různě rozdělených adresářů. Nemusíte je ručně hledat a aktivovat v menu, ale jen na klávesnici klepnout na příslušné číslo adresáře a odpálit jeho skenování.

Každý Favorite List je tvořen sekcemi nazvanými stejně jako u starší verze „SYSTEM“. Ke každému systému můžete opět přiřadit Quick key a tím vlastně vytvoříte druhou úroveň aktivace a deaktivace skenovacích seznamů. V praxi se druhá úroveň aktivuje stejně, jako se používá přímá volba TAGů tozn. ve formátu „FF.SS“.

Jak jistě tušíte, System není konečná úroveň. Pod ní spadá paměťová banka, která byla nazvána u starších verzi Unidenů jako skupina (Group) a nyní se jmenuje (DEPARTMENT – DEPT). Samozřejmě i zde je možné přiřadit aktivační (deaktivační) Quick Key a tím pádem již máte k dispozici třístupňovou selektivní volbu. Na tohle už musíte být opravdu při smyslech a nebo mít u přijímače tahák, na kterém máte načrtnutou hierarchii paměťových bank, protože aktivace a deaktivace jednoho departmentu se provádí volbou ve formátu „FF.SS.DD“. Máte sice tahák když stisknete na začátku každé dvojice čísel desítkovou cifru, tak vám ukáže přijímač dostupné (aktivní a neaktivní) QK v příslušné dekádě.

FAVORITE LISTSYSTEMDEPARTMENTMEMORY
KRAJE ČRLIBERECKÝ KRAJLIBERECpaměť LB
paměť LB
paměť LB
ČESKÁ LÍPApaměť CL
paměť CL
paměť CL
STŘEDOČESKÝ KRAJBEROUNpaměť BE
paměť BE
paměť BE
BENEŠOVpaměť BN
paměť BN
paměť BN
PARDUBICKÝ KRAJPARDUBICEpaměť PA
paměť PA
paměť PA
SVITAVYpaměť SY
paměť SY
paměť SY

Každý stupeň (mimo adresářů Favorite Listů) má na scanneru šikovné funkční tlačítko (SYSTEM / DEPT / CHANNEL), které slouží ke dvěma základním funkcím. Pokud přijímač právě skenuje, stiskem příslušného tlačítka buď skenování zastavíte (v případě stisku CHANNEL), nebo omezíte okruh skenování na právě prohledávaný Systém nebo Depatrment. Nemusíte zastavovat skenování a nemusíte se probírat v menu, nebo dokonce složitě blokovat rozsahy přes QK. Skenování se omezí na aktální Systém nebo Department, dokud příslušné tlačítko opět nestisknete a tím skenování neodblokujete opět na ostatní aktivní paměti. Pokud je tímto způsobem zablokovaný okruh pamětí, svítí u příslušné úrovně nápis HOLD a v QK řádcích vidíte blikat čísla aktivních Favorite Listů a Systémů. Tuto funkci můžete samozřejmě kombinovat tzn. můžete si takto omezit nejen skenování konkrétního systému, ale i konkrétního Departmentu v něm.

Druhou neméně důležitou funkcí těchto tlačítek je při zastaveném skenování (režim HOLD) přepínání adresářů. Jelikož u nové řady nefunguje rychlé přepínání mezi systémy pomocí FUNC a DIAL prvku, musel by uživatel složitě a zdlouhavě procházet všechny paměti. Když ovšem v zastaveném stavu stiskete jedno z funkčních tlačítek, procházíte mezi systémy nebo departmenty bez ohledu na adresář (Favorite List). Je to tedy taková zkratka, pokud hledáte nějakou konkrétní paměť nebo množinu pamětí.

I v nové řadě scannerů můžete přiřadit jakékoliv paměti numerický TAG a volit konkrétní paměť přímo z klávesnice. Drobné rozdíly zde ovšem jsou. Každé paměti můžete přiřadit číslo 0 – 999 a 0-99 můžete přiřadit Favorite Listu, Systému i Departmentu. Pak ovšem přímá volba může vypadat i takto : 99.99.99.999. Výhodou je také neomezený počet znaků pro pojmenování paměti (omezený samozřejmě je, ale na nějakých 255 znaků).

Odblokování skenovaných systémů u řady HP:

Zde se opět projevila neomezená fantazie programátorů. Klasická funkce LOCK OUT (L/O) změnila název na AVOID (AVOIDING). Klasické známé Temporary a pevné blokování frekvencí ovšem i pod jiným názvem zůstalo stejné a to samé platí i pro prohlížení a odblokování vynechávaných frekvencí. Avoidovat můžete samozřejmě i Systémy i Departmenty. Aby to ale nebylo tak jednoduché, do parametrů pamětí přibyla ještě nová vlastnost, která má vliv na skenování. Jedná se o druh služby. Při programování pamětí můžete určit ke každé paměti přiřadit jeden z předdefinovaných druhů služeb (HAM, Avionics, Fire Department atd.). Když aktivujete skenování, tak se scanner nejen podívá, zda je příslušný Systém nebo department aktivní (není aktivní AVOID), zda není neaktivní Quick Key (vypnutí pomocí číselná zkratky QK) a navíc ještě, zda je aktivována příslušná služba. Pokud jste si dali tu práci, že jste krásně přiřadili paměti do služeb a pak jste je zapomněli vybrat pro skenování, můžete stejně jako já, mlátit hlavou i přijímačem o stůl stejně vám bude svítit nápis „NOTHING TO SCAN“ i když je vše aktivováno a není Aviodováno. Pomoc je jednoduchá. Stačí stiknout tlačítko SERV (SERVICES) a zde v menu pozapínat příslušné služby. Tato funkce je jistou komplikací, na druhou stranu, si můžete takto velmi elegatně a hlavně rychle vyfiltrovat zájmové služby, které jednoduše aktivujete bez hledání ve Favorite Listech a složitého blokování adresářů nezajímavých služeb.