Software BANDPLAN+

Od doby, co se poslechem různých pásem a služeb zaobírám řeším, kam zaznamenávat nalezené frekvence a především, jak je rychle a efektivně nalézt, když je potřebuji. Zjistil jsem, že ideální řešení neexistují. Tak jsem se nakonec dostal k tomu, že jsem sám pomocí jednoduché platformy dal dohromady speciální software určený pro posluchače profesionálních služeb.

Trocha historie

Když jsem v devadesátých letech začal běhat po kopcích se skenerem v ruce, tak byla tužka a papír jedinou volbou a spousta ostatních posluchačů začátečníků to dělala samozřejmě také tak. Každý z nás používal různě méně či více propracovaný systém značek a symbolů pro rychlý záznam a zrychlené hledání. Efektivitu popsaného bloku či papírových lístků si ovšem dokážete zcela jistě představit.

Časem jsem si začal frekvence zaznamenávat do počítače, do jednoduchého textového souboru, ale na kopce jsem stále chodil s papírovým seznamem i když vytištěným. To už bylo o chlup efektivnější, jelikož bylo vše proti poznámkám psaným rukou, mnohem čitelnější. Mělo to ale nevýhodu a tou byla nutnost čas od času celý seznam vytisknout. Druhá nevýhoda byla i to, že se postupem času s přibývajícím počtem záznamů celý seznam zvětšoval a bylo tak dost problematické v něm cokoliv smysluplně hledat. Pak jsem celý seznam převedl do přenosné databanky Casio, která sice vyřešila problém s nošením stohů papírů na kopec, ale problém s hledáním nalezených frekvencí nijak zásadně nezlepšila.

Textový soubor v počítači jsem postupně přepsal do Excelové tabulky, ve které bylo možné konečně použít základní vyhledávací a filtrační funkce. Někdy po roce 2004 jsem nahradil databanku za tehdy „supermoderní“ pocket PC a zaznamenávat jsem frekvence zde, ale výsledek byl vlastně opět jakýsi seznam, který bylo nutné přepisovat do tabulky. Tedy žádné výraznější zrychlení nebo zefektivnění se opět nekonalo. Jen jsem šetřil přírodu.

S příchodem SDR technologie a stále častějšího využívání počítače na doma i na DX Campech bylo čím dál tím jasnější, že už papírové seznamy v jakékoliv podobě nemají valný význam. Začal jsem si tedy vše zaznamenávat jen v digitální podobě. A tehdy jsem začal hledat nějaké řešení logování a záznam informací mimo klasický Excel. To mělo dva základní důvody. Jednak je vyhledávání a filtrace v tomto programu dost neobratná (pokud neumíte, stejně jako já programovat ve Visual Basicu) a pak především druhým velkým problémem je špatná ovladatelnost Excelu ne mobilních zařízeních libovolného OS. Prostě bez myši je MS Excel v podstatě nepoužitelný stejně jako Libreoffice, Google Sheets nebo Numbers na iOS. Začal jsem tedy pátrat po nějakém dedikovaném softwaru, který by byl přímo určen pro logování stanic.

Programů, určených pro radioamatéry, ale i pro DXmany na sledování krátkovlnných stanic, je poměrně dost a některé z nich jsou opravdu propracované, ale určené jsou pro spodní pásma. To znamená, že některé důležité informace není možné zapsat a vyhledávat, naopak zde jsou informace o stanicích, které nejsou na VKV podstatné. Poohlédnul jsem tedy pro programy určené pro americké skenery Uniden. Ty už mým potřebám vyhovovaly víc, ale stále zde byla spousta omezení. Chyběla mi zde možnost upravit si logovací software dle potřeb našince. Nenašel jsem tedy nic použitelného, musel sem tedy nadále používat tabulkové programy.

Nakonec svitla naděje, když jsem na jednom fóru našel speciální software pro logování radioskenerových frekvencí, který dal dohromady jeden radioamatér. Samotný software měl samozřejmě různá omezení a pro ČR použitelný de facto nebyl. Zajímavá byla ovšem platforma, na které byl program postavený. Začal jsem se tedy učit základy této platformy.

Cíl byl překonvertovat stávající data z tabulek do tohoto prostředí tak, aby se nic neztratilo, bylo možné v něm efektivně vyhledávat a současně i zaznamenávat novinky nebo aktualizace. Výsledek jsem pak potřeboval opět konvertovat do prostředí tabulek kvůli zjednodušenému programování přijímačů a skenerů UNIDEN. Klasické tabulky mne tak samozřejmě provází i nadále, ale spíš už jen jako archiv zachycených kmitočtů a nebo jako konverzní soubor pro jiné programy.

Asi před rokem jsem začal testovat svůj program s označením BANDPLAN+ ve verzi pro klasický počítač (notebook) a pro tablet iPAD jako cestovní verze. Zjišťoval jsem, zda bude program použitelný za plného provozu jak doma, tak na cestách i DX Campech, kde je potřeba hledat a filtrovat data maximálně rychle a efektivně. Po několika DX Campech jsem pochopil, že je program opravdu velmi efektivní a tam jsem se rozhodl nabídnout program i dalším posluchačům, pokud o něj budou mít zájem.

BANDPLAN+

Program nehýří spoustou přebytečných funkcí, ale je zaměřen na maximálně efektivní ovládání, rychlost vyhledávání a maximálně zjednodušené vkládání nových a úpravu stávajících dat. Zkrátka, aby jste v terénu měli všechno ihned po ruce a byli jste schopni několika kliky na myší nebo na obrazovku nalézt to, co hledáte a ihned udělat úpravy či záznam o poslechu.

Základní ovládaní je v principu velmi jednoduché. Levá strana slouží k filtraci dat a export/importu výsledků. Pravá strana je určena k hledání konkrétních informací a především k úpravě a doplnění dat. V horní řádce je pak přepínání režimů zobrazení a základní operace s řádky databáze.

LEVÝ PANEL

Zde naleznete nejčastější filtrování dle druhu provozu nebo služby. DMR, TETRA jsou jasné. Pak je zde ikona MV, která slouží pro filtraci aktivních kmitočtů sítě PEGAS (SITNO). Dále máte možnost ze seznamu filtrovat radioamatérské stanice, stanice BMIS, nebo neopak stanice BMIS potlačit, aby se vám v seznamu zobrazovaly jen stanice z profi pásma. Jako poslední možnost jsem zde umístil filtr pro stanice SATCOM (INMARSAT).

Pod ikonami filtrů jsou umístěny exportní (importní) funkce databáze frekvencí. Funkce „EXPORT XLS“ vám uloží aktuální seznam frekvencí (aktuální filtrované obrazovka, nebo výsledky vyhledávání) do XLSX tabulky, kterou můžete použít například pro naprogramování frekvencí do skenerů UNIDEN.

Import databáze vám umožní nahrát data z vašich XLS tabulek, nebo obnovit zálohu databáze. Export vám umožní uložit aktuální seznam frekvencí (tak jak je momentálně filtrován) do databázového souboru, který je možné zkopírovat do jiné kopie originálního programu. To je funkce šikovná, pokud chcete seznam frekvencí přenášet mezi více PC a udržovat ji tak neustále aktuální. To lze samozřejmě dnes zabezpečit i pomocí on-line stahování databáze z nějkého cloudového serveru. Tam se mi ovšem nelíbila závislost na internetovém připojení.

Třetí funkcí je vojenský „výmaz celé databáze“. Tuto funkci je dobré použít, pokud jste si přenesli aktuální databázi na jiný počítač a nechcete v programu držet neaktuální verzi seznamu frekvencí.

PRAVÝ PANEL

 • QRG – je kmitočet, který vidíte na rádiu. Vzhledem, že je nejmenší u nás používaný rastr 6.25 kHz, je potřeba zaznamenávat hodnotu kmitočtu minimálně ve formátu XXX.xxxx MHz (na stovky Hz) nebo ideálně na desítky Hz, tedy XXX.xxxxx MHz. BANDPLAN v základu pracuje s kmitočtem „MHz“ na 5 desetinných míst. V listu AERO je kmitočet uváděn pouze na 3 desetinná místa, jelikož je rastr 8.33 kHz celkem známý
 • QRG 2  – je kmitočet související s hlavním kmitočtem. V Případě převaděče je zde uveden vstupní kmitočet, v případě vstupu je to obráceně. V listu AERO je tento kmitočet používán pro informaci o kmitočtu dle příručky AIP.
 • TYP provozu – důležitá informace je samozřejmě o typu provozu tj. SIMPLEX, SEMIDUPLEX, FULL-DUPLEX, CROSS-BAND apod.
 • MÓD provozu – klasické určení druhu provozu FM, DMR, TETRA, NXDN apod.
 • TYP služby – je informace, která trochu kopíruje informace o názvu služby. Slouží ale pro typové rozdělení stanic PRŮMYSL, MP, ZZS, DZS HZS apod. které slouží k efektivnějšímu hledání stanic. Když si přesně nevzpomenete na název firmy, která působí v konkrétním kraji, stačí ji vyhledat jen podle typu služby v daném kraji. Výhodné je toto rozdělení i v případě, kdy programujete radioskener dle klíčových názvů skupin.
 • SLUŽBA – je upřesňující název služby (příklad: TYP služby „ZD“, Název „ZD Proklas“ apod.)

 • AKT – aktivita alias „naposledy slyšeno“. Je samozřejmě důležitá informace o tom, kdy jste naposledy zaznamenali provoz na daném kmitočtu. Kdysi jsem si to zaznamenával ve formátu „RRMM“, ale nakonec jsem přešel na verzi QQRR, neboli QTH a ROK (například AB19 = Praha 2019). Software není v tomto směru omezen, takže můžete použít libovolnou kombinaci, která Vám vyhovuje.
 • QTH – je město nebo oblast působnosti služby
 • QTH TX – umístění základnové stanice nebo převaděče
 • KRAJ – kraj působnosti služby (vhodný filtr pro programování pamětí radioskenerů dle krajů a okresů)
 • OKRES – okres působnosti služby (vhodný filtr pro programování pamětí radioskenerů dle krajů a okresů)
 • IN/CC – v případě analogových stanic se zde zaznamenává vstupní subtón pro převaděče, v případě stanic DMR se zde zadává hodnota COLOR CODE.
 • OUT/GRP – v případě analogových stanic se zde zadává výstupní subtón (v případě simplexního provozu se zde vkládá subtón) a v případě DMR stanic se zde vkládá skupina. Pokud je používáno více skupin, je možné celý řádek opakovat a vyjmenovat konkrétního uživatele skupin. Možnost je samozřejmě také vypsat skupiny do poznámky.
 • ID/VOLACÍ ZNAKY – volací znaky stanic, ID čísla stanic v síti DMR – slouží jako upřesnění sítě, pokud je na stejném kmitočtu více sítí z různých krajů
 • POZNÁMKY – je libovolné textové pole pro vaše poznámky či doplnění informací ke službě
 • AKTUALIZACE – je speciální pole, které slouží pro vaši poznámku, kdy byla stanice slyšet. K rychlému vložení aktuálního data je zde dedikované tlačítko. Toto pole opět není omezeno, takže můžete datum doplnit o libovolné poznámky

Malá ikonka lupy slouží pro spuštění vyhledávání dle vámi zadaných parametrů. Pokud zrušíte filtry a zobrazíte si vše, lze klepnutím na tuto ikonku data ihned filtrovat dle posledních požadavků bez nutnosti opětovného vyplňování filtrů.

HORNÍ PANEL

Ikonka „A až Z“ vám umožňuje řadit data dle vámi určených parametrů. Lupa vám přepíná obrazovku do vyhledávacího režimu, kdy v pravém panelu zadáváte parametr (parametry) dle kterých chcete zobrazit výsledky. Některé parametry jsou pevně dané, většinu vyhledávání nemusíte ani vypisovat celé názvy, stačí části názvů. Žlutý domeček vám zobrazí kompletní databázi bez ohledu jaké jsou aktivní filtry. To je dobré stisknout, pokud začínáte nové hledání.

Ikona „+“ je samozřejmě přidání nového kmitočtu, koš je smazání aktuálního záznamu a dvojité „+“ je dublování aktuálního řádku. To je velmi praktická funkce, pokud chcete například vytvořit novou službu, která má podobné parametry jako již existující záznam. Výrazně se vám tak zjednoduší vytvoření nové řádky v databázi, protože jen změníte některé parametry a máto hned hotovo. Pokud máte aktivní jakýkoliv filtr, automaticky se vám data řadí dle kmitočtu (QRG) a tím pádem i při změně kmitočtu v dublované řádce vám program automaticky zařadí upravený kmitčet na správnou řádku.

Ikona filtru vám automaticky zobrazí jen kmitočty, u kterých máte nějaký záznam ve sloupci AKTUALIZACE. Tímto tlačítkem tedy ihned vyfiltrujete stanice, které jste slyšeli a můžete s nimi pracovat, nebo tento filtr použít pro vyhledávání stanice. Ikona iPAD vám přepne program do tabletového režimu, tedy obrazovku upravenou rozlišením a skladbou tlačítek určenou pro práci s tabletem.

DALŠÍ FUNKCE PROGRAMU

BANDPLAN+ je v základu zabezpečen pomocí jména a hesla. Pokud program vypnete, vždy se musíte přihlásit. Po přihlášení ovšem není nastaven žádný time-out, program tak až do vypnutí může běžet libovolně dlouho. Jelikož je přístup omezen, je i samotná databáze zašifrována, takže není bez programu a úspěšného přihlášení čitelná.

Program je řešen jako „portable“ tj. nemusí se instalovat, spouští se jako EXE soubor.

Rozlišení obrazovky je nastaveno na FULL HD nebo v případě tabletu na optimální rozlišení obrazovky tabletu iPAD MINI.

Implementace vašich dat do programu se provádí importem, který vás provede jednoduchou tabulkou, kde srovnáte informace tak, aby jednotlivé sloupce vaší tabulky a databáze obsahovala stejná data. Stejná kontrolní funkce je i u importu zálohy databáze.

Když kliknete na libovolný popis sloupce, zobrazí se vám jednoduchá nápověda. Pokud najete myší na libovolnou ikonu, zobrazí se název funkce tlačítka.

Program umožňuje libovolnou filtraci i kaskádovou. Není navíc nutné uvádět celé názvy, stačí jen části názvů ideálně v kombinaci s filtrem.

Příklad: hledáte kmitočet promyslového areálu v pardubickém kraji – kliknete na ikonu „LUPA“ v horním řádku, pak do TYP SLUŽBY zadáte „PRŮM“  a kliknete na KRAJ a zadáte „PU“ a potvdíte kliknutím na ikonku modré LUPY. Pokud navíc chcete jen digitální stanice, stačí kliknout vlevo na DMR a máte hned jen digitální stanice. Klepnutím na žlutý „HOME“ zobrazíte zase kompletní databázi.

VERZE SOFTWARU

1. DEMO VERZE

Pokud máte zájem si program vyzkoušet, že jej na vašem počítači spustíte, mám k dispozici DEMO verzi programu, která je v režimu READ-ONLY, kde si můžete vyzkoušet vyhledávání, řazení a filtraci záznamů.

2. PROFI PC

Je ostrá verze programu pro ty z vás, kteří potřebují logovat především PROFI pásma (66-88, 144-174 a 380-470 MHz). Lze sem samozřejmě zapisovat i letecké stanice, ale vzhledem ke struktuře informací a používaných filtrech, tuto verzi nedoporučuji pro pásmo AERO.

3. PROFI PC+ iPAD

Je funkčně identická verze s PC, jen je zde doplněna možnost přepnout rozvržení obrazovky do režimu iPAD MINI. V této verzi dostanete ke stažení jak balík pro PC, tak soubor s programem pro iPAD.

4. AERO PC

Jelikož je informací potřebných pro logování leteckého pásma méně, oddělil jsem LOG leteckého pásma od PROFI verze. Jsou zde implementované filtry použitelné pro letecké služby. Můžete zde filtrovat stanice CIVIL, OPS, MIL, CZE. Vyhledávání a práce se seznamem leteckého pásma je pak výrazně jednodušší. Rozsah zadávaných kmitočtů jsou ale omezena na letecká pásma 108-400 MHz. Pokud vás zajímá jen letecký provoz, doporučuji tuto verzi.

5. AERO PC + iPAD

Opět funkčně identická verze s PC doplněná o soubor pro iPAD MINI.

6. PLNÁ VERZE

Je kompletní program s databází PROFI, AERO a obě verze listů pro iPAD.

 

Máte-li zájem si BANDPLAN+ vyzkoušet, kontaktujte mne emailem nebo telefonicky a já Vám pošlu odkaz ke stažení DEMO verze programu. Případně po domluvě je možná i samozřejmě i „plná verze“ programu. Program je personalizován, tj. budete mít Vaše vlastní přihlašovací jméno a heslo pro přístup.