Mirek Kopt (1935*-2020†)

Občas bohužel přicházejí i neveselé zprávy a jednou z nich je, že řady nás, posluchačů, opustil Mirek Kopt. Byl to kamarád, skaut a kolega posluchač, který neváhal pořizovat a zkoušet zajímavé přijímače a antény. Jeho zábavou byly krátké vlny, kde poslouchal radioamatérské ale profesionální „utility“ stanice. Vždy jsem ho moc rád viděl a velmi rád jsem s ním nejen nad radiotechnickými tématy debatoval. Bohužel už v těchto rozhovorech pokračovat nemůžeme. Třeba se někdy někde zase sejdeme a budeme mít dost času pohovořit o tom, co jsme kde a na čem zachytili.