Změny ve vzdušném prostoru ČR

V následujícím článku bych se chtěl tak trochu ohlédnout za letošním rokem a jeho dopadem na civilní leteckou dopravu a poté na změny, které nás čekají v roce 2021.

Týdenní propad letového provozu v roce 2020

Rok 2020 byl ve znamení velkých změn. Na jaře došlo k masivnímu propadu letecké dopravy nad celou Evropou. Občas jsem si ze zapnutým radarem připadal jak v roce 2010 po výbuchu islandské sopky Eyjafjallajökull. Byl krásný slunečný den, na obrazovce vesele svítily majáky, ale chyběla tam letadla. Zakázán byl sice volný pohyb po zemi, nikdo ale nezakázal volný pohyb ve vzduchu, takže velmi záhy tento výpadek profesionální dopravy spolehlivě nahradil násobně větší počet civilních soukromých letadel. Jelikož tomu i nahrávalo výborné počasí, radar začal být plný malých soukromých letadel, dokonce i takových, která byla dlouhou dobu zaparkována v hangárech. Tomu odpovídal i masivní provoz na frekvencích civilních letišť a denní služba Praha FIS (126,1 / 136,175 / 136,275) musela být pekelná. Jediné, čeho se nastalá situace tolik nedotkla, byl standardní vojenský provoz. Řízení letového provozu muselo kvůli drtivému propadu letecké dopravy (propad více jak 90 %) včetně lokálních větších letišť (Brno, Ostrava, K.Vary), bez výhledu na zlepšení, přistoupit k drastické redukci počtu lidí.

Trend propadu klasické profesionální dopravy (snad mimo cargo letů) se zatím stále nemění a tomu odpovídá i radiová komunikace. V rámci vzdušného prostoru jsou mnohem častěji spojené komunikační frekvence a nezřídka jeden operátor (ve skutečnosti jsou vždy dva) v nočních hodinách řídí celý prostor ČR. Lokální letiště mají jen velmi omezené časy poskytování letových řídících služeb a o propadu příjmů z této činnosti snad ani nemusím mluvit. Doufejme, že se tato situace bude pozvolna zlepšovat, ale obávám se, že to ještě minimálně následující rok bude podobné.

REMOTE ATC

Všechno zlé je pro něco dobré a tak může Řízení letového provozu začít pomalu zkoušet nový systém vzdáleného ATC. Jedná se o systém provozně nazvaný RDT (Remote Digital Tower) nebo chcete-li RVT (Remote and Virtual Tower) nebo RTS (Remote Tower Services). Jak již název napovídá, bude se jednat o řízení letového provozu na lokálních letištích operátory, kteří ale budou fyzicky na jiném místě. V praxi to bude vypadat tak, že budou z lokálního letiště odkloněna radarová data na vzdálené místo s operátorem, na lokálním letišti budou umístěny kamery s vysokým rozlišením a obraz z nich bude opět přenášen k operátorům radiová komunikace bude obousměrně propojena také . Na stanovišti ŘLP bude vizualizovaný obraz kamer doplněn o radarové informace a operátor bude komunikovat s piloty, jako kdyby seděl na příslušné věži. ŘLP již před nějakou dobou začalo na všechny své kóty umisťovat komunikační zařízení, která umožňují vzdálený přístup a operátor může dle potřeby aktivovat příslušný vysílač v případě, kdy nebude spojení s letadlem spolehlivé. Operátor z Karlových Varů si tedy může aktivovat poslech i vysílání nejen z lokální vysílací soupravy, ale třeba také z Brdských lesů na jihu od Prahy. Všechny vysílače mají kmitočtový offset, který zabezpečí to, že ani při aktivaci více vysílačů současně by nemělo dojít na přijímací straně k rušení.

Typický příklad: QTH1: 124.395 MHz, QTH2: 124.400 MHz, QTH3:124.405 MHz.

Systém RVT byl již testován ve Švédsku, v letošním roce se přidalo i Norsko a s jeho nasazením koketuje i zbytek států v rámci Eurocontrolu v čele s DFS (Deutche Flug Sicherung). Je to sice trochu zvláštní systém „věž bez lidí“, ale technologie to umožňuje a vývoj tohoto systému již probíhá v rámci projektu SESAR (Single European Sky ATM Research). Jelikož je tento výzkumný projekt plánován až do roku 2024, je jasné, že operátoři z věží tak rychle nezmizí. Krize, respektive bezprecedentní propad letecké dopravy, jaký nyní zažíváme, může ovšem být hnacím motorem tohoto vývoje.

FREE ROUTE AIRSPACE (FRACZECH)

ŘLP již letos na jaře anoncovalo přechod na nový systém navigace v rámci vzdušného prostoru ČR v roce 2021. Nejedná se o nic menšího než zrušení letových tratí po vzoru Maďarska či Rakouska a zavedení volného plánování tratí mezi hlásnými body. Piloti tedy budou plánovat lety tak, že budou hlásit vstupní a výstupní body tratě vlastního letu. Nebude tak potřeba dodržovat striktní směry letových tratí, jak tomu bylo doposud. Praxe samozřejmě ukáže. Pro nás posluchače se toho tolik nemění, až na to, že se mapy vzdušných prostorů ŘLP výrazně „vyčistí“ a budou rozhodně přehlednější. Uvedení změn ve vzdušném prostoru dle FRACZECH v platnost je plánováno na 25. února 2021.

DALŠÍ ZMĚNY NA ZAČÁTEK ROKU 2021

Následující významné změny již jen stručně v bodech:

  • Zrušení BRNO APPROACH (RADAR) 127.350 MHz -> Praha Radar 127.350 MHz
  • Zrušení KARLOVY VARY APPROACH (RADAR) 118.650 MHz -> Praha Radar 118.650 MHz
  • Zrušení OSTRAVA APPROACH (RADAR) 119.375 MHz -> Praha Radar 119.375 MHz
  • Záložní frekvence BNO,OTA, KVY – 118.375 MHz -> Praha Radar 118.375 MHz (záložní)
  • 1.1.2021 začíná platit nová legislativa pro majitele dronů – v této souvislosti budou vycházet nové mapy určené pro majitele s přehledem tzv. „no fly“ zón v blízkosti letišť.