Radioskenery UNIDEN – 3.část – GPS SKENOVÁNÍ

Následující článek se bude týkat majitelů mobilních i ručních radioskenerů Uniden střední a vyšší řady, kteří mají možnost připojit k přijímači GPS modul. K dispozici mají totiž speciální funkci s názvem „Position Based Scanning“, neboli skenování založené na pozici posluchače. K mobilním přijímačům Uniden je možné připojit na zadní (nebo boční v případě ručních verzí) pomocí linky RS232 GPS přijímač nebo GPS modul. Přijímač UNIDEN pak periodicky zpracovává data z portu a podle toho aktivuje nebo deaktivuje skenovací SYSTÉMY s paměťmi, ve kterých můžete mít uloženy místní aktivní frekvence.

Princip funkce PBS (Position Based Scanning)

Princip vysvětlím na konkrétním příkladu. Dejme tomu, že máte v paměti nastavenou podobnou hierarchii podle níže uvedené tabulky. Tzn. Kraj máte pod Quick Key (dále QK)10 a v něm jsou dvě skupiny QK1 a QK2. Za běžných podmínek bez připojeného GPS přijímače stačí systém aktivovat pomocí QK10 a popřípadě zapnout jednotlivé skupiny pomocí „FUNC“ + „QK1“ a „QK2“ a přijímač skenuje paměti uložené v tomto systému.

SYSTEMGROUP (DEPARTMENT)MEMORY
KRALOVEHRADECKY KRAJ
(QK 10)
HRADEC KRALOVE
GPS: 50.209722 / 15.832442
RANGE: 25km
(QK 1)
paměť HK
paměť HK
paměť HK
JICIN
GPS: 50.438832 / 15.352667
RANGE: 20km
QK 2
paměť JC
paměť JC
paměť JC

Ke každé skupině můžete přiřadit zeměpisnou pozici (například souřadnice středu krajského města) a rádius kolem tohoto bodu v kilometrech resp. mílích. Když je k přijímači připojen aktivní GPS přijímač a Uniden „zná“ aktuální pozici posluchače, je schopen aktivovat příslušnou skupinu, pokud se dostane do nastavené oblasti (vzdálenosti od naprogramovaného bodu) a když jej opustí, tak příslušnou skupinu opět deaktivovat. V praxi to tedy vypadá tak, že když pojedete po R35 od Mladé Boleslavi do Hradce a dál. 20km před Jičínem se vám automaticky zapne skenování skupiny JIČÍN (QK 10.01 a 10.02). Když budete na hranici mezi Jičínem a Hradcem, tak se vám aktivuje HRADEC 25 km před a hned jak se dostanete dál než 20 km od Jičína, tak se tato skupina deaktivuje a vy už skenujete jen Hradec. Po překročení 25 km od Hradce se i tato skupina deaktivuje. Pokud tedy jezdíte často po Čechách, je celkem výhodné paměti rozdělit podle krajů a okresů. Naprogramovat příslušné pozice a oblasti kolem nich. Pak již můžete v klidu jet a nemusíte se starat o to, zda máte aktivní příslušnou banku pamětí pro region, kde se právě nacházíte, protože se vám aktivují automaticky.

NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE (první a druhá generace)

V menu přijímače s názvem „Settings“ je nutné nastavit v položku „Set Serial Port“ na zadní konektor komunikační rychlost 4800 Bd. Pak je potřeba v tom samém menu nastavit „Set GPS Format“ tedy jednotky na metrické, časový formát a časovou zónu. Pokud vše komunikuje jak má, stačí stisknout tlačítko „GPS“ a na displeji by vám měl svítit nápis „SEARCHING FOR SATELLITE“. To je v době, kdy není ještě pozice nalezena. V momentě, kdy je nalezena korektní pozice, na displeji se na chvíli objeví nápis „GPS CONNECTED“. Pokud máte připojen aktivní GPS přijímač (v rohu displeje svítí nápis „GPS“), máte možnost stiskem tlačítka GPS zobrazit vaší pozici nebo pomocí funkce DISP změnit toto zobrazení na údaje o směru, rychlosti apod.

Dalším důležitým krokem je samotné nastavení GPS pozic a „akčních radiusů“ pro jednotlivé banky. K dispozici máte 3 možnosti, jak je zadat.

V terénu můžete buď přímo z klávesnice zadat pozici. To se nastavuje ve vlastnostech skupiny. Zde je položka s názvem „Set Location Info“ zde nastavíte zeměpisnou šířku i délku ve formátu, jaký jste si zvolili v nastavení GPS, vzdálenost (rádius) v jednotkách, v jakých jste si zvolili a poté je potřeba tuto funkci aktivovat. To se nastavuje v tom samém menu pod položkou „Set GPS Enable“. Druhou možností je uložení aktuální pozice, pokud máte aktivní GPS přijímač, můžete si uložit aktuální pozici a její souřadnice naprogramovat jako střed zájmové oblasti. Třetí a nejelegantnější řešení je programování pozice pomocí počítače. Všechny aktuální freewarové i placené programy určené pro přijímače první a druhé generace přijímačů Uniden mají možnost její nastavení. Bohužel ale ani jediný nefunguje na 100 procent. Všechny programy vám pomocí GOOGLE MAPY určí pozice a případně i rádius, ale pak nastávají problémy. „BCTool+“ neumí z mapy souřadnice načíst. ARC XT PRO vám zase přečte souřadnice v pořádku, ale už je nezapíše do přijímače. Jediný funkční program v tomto směru je „FREESCAN“ který nejen zobrazí pozice a akční rádius jednotlivých skupin, ale také celého systému či dokonce celého přijímače, takže můžete vidět, zda nemáte někde na mapě místo, kde by jste neměli zapnutý vůbec žádný systém (resp. skupinu). Problém tohoto programu spočívá v jednotkách. Tento program je primárně určen pro nastavení rádiusů v mílích a v závorce máte uveden přepočet na kilometry. Pokud ale přijímač přepnete na metrické jednotky, program vám zapíše rádius v mílích, ale přijímač je počítá v kilometrech. Výsledek je takový, že na mapě vidíte rozsah rádiusu, ale prakticky je menší (skoro o polovinu protože 1míle = 1,8 km). Pomoci může jen jedna věc. Pomocí Freescanu a mapy si nastavte vzdálenosti, jak vám vyhovují, a opište si vzdálenosti ze závorek v kilometrech. Nakonec tato čísla přepište jako RANGE bez ohledu na to, co vám pak ukáže mapa.

NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE (třetí generace HP)

V nové generaci slouží GPS přijímač trochu jinak. Veškeré funkce mobilních zařízení od zájmových či nebezpečných bodů až po zobrazení informace o pozici, rychlosti zkrátka zmizely. V menu naleznete v podstatě jen dvě položky, které se zaobírají připojeným GPS přijímačem a je to položka „Set Your Location“ a v ní submenu „Set Up GPS“ kde máte možnost volit „Location Format“ tedy formát souřadnit a „Set Serial Port“, tedy nastavení rychlosti zadního RS-232 portu (jiný už na přijímači k dispozici není).

Uživatel má možnost nadefinovat u každého Departmentu buď střed kružnice a rádius (Range) a nebo má možnost vytvořit víceúhelník a nadefinovat tak území mnohem přesněji než pomocí obyčejných kružnic, jak je tomu u minulé generace Unidenů. Aktivce GPS skenování by mělo být možné tak, že stisknete tlačítko RANGE a nastavíte jinou hodnotu než 0.0 NM. Tím, že nastavíte nějaký rozsah (od vaší aktuální pozice), nastavíte i tím tedy vzdálenost od hranice oblasti, kdy se mají aktivovat příslušné Departmenty.

 

PRAKTICKÝ PROVOZ (první a druhá generace)

Předpokládejme, že máte již přijímač nastaven podle horní tabulky, GPS je aktivní a nastaveny jsou rozsahy (RANGE) podle ní. Po zapnutí přijímače bude nějakou dobu trvat než GPS najde pozici. Po zapnutí přijímače aktivujete skenování systému pro HK kraj pomocí Q10. Překontrolujte, že jsou aktivní obě skupiny Q1 i Q2 a že ani systém, ani jedna skupina nejsou označeny jako L/O. Uniden začíná skenovat vše i když se nacházíte třeba v Mladé Boleslavi. GPS nachází pozici, objevuje se nápis „GPS CONNECTED“. Po pár vteřinách se objevuje dvouřádkový nápis doprovázený akustickým signálem „LOCATION L/O“ a „HRADEC KRALOVE“. Po chvíli se objevuje to samé s nápisem „JICIN“. Pokud budete mít aktivní jen QK10 a QK skupin bude vypnuto, objeví se známý nápis „NOTHING TO SCAN“.

Vyrážíte autem směrem Jičín. Zhruba 20km od Jičína se ozývá akustický signál a na displeji se objevuje „LOCATION UNLOCK“ a „JICIN“. Skenování se rozbíhá, jako by jste jej spustili z klávesnice. V tomto režimu máte možnost buď zůstat v klasickém displeji s tím, že v rohu svítí nápis „GPS“ anebo se můžete přepnout stiskem klávesy GPS do režimu zobrazení pozice (popřípadě jiných pozičních údajů). Na spodní řádce oddělené linkou vám běhá nápis „SCAN“ se šipkou směru skenování, popřípadě pokud je na některém kmitočtu provoz, pouze název paměti. Tento režim není příliš výhodný, jelikož nemůžete přijímač ovládat. Stiskem klávesy HOLD můžete skenování zastavit, ale nelze přepínat paměti, nelze použít funkci L/O pro zarušené nebo nezajímavé kmitočty. Stiskem klávesy SCAN/SEARCH se musíte vrátit do klasického režimu a zde teprve ovládat samotný přijímač.

Funkce GPS Scanningu je vhodná především pro ty, kteří se scannerem aktivně jezdí a nebo mění pravidelná místa. Při vhodném nastavení se nemusí uživatel starat o aktivaci bank kmitočtů platných pro místo, kde se právě nachází a během jízdy není řidič rozptylován přemýšlením, co má kde na klávesnici zmáčknout, aby se příslušná banka aktivovala. Vše zařídí Uniden. Možná se to bude pro některé lidi zdát jako zbytečnost, ale mě to přijde jako velmi zajímavý a jedinečný způsob sledování radiového provozu. Podmínkou je samozřejmě to, že má posluchač již nějaké konkrétní kmitočty nalezeny a správně uloženy do příslušných systémů a skupin.

HARDWAROVÉ PŘIPOJENÍ GPS PŘIJÍMAČE

GPS přijímač se připojuje u mobilních scannerů pouze na zadní konektor a to pomocí dvou drátů RX a GND. V praxi to znamená připojit GND na pin 5 a DATA na pin 2. Můžete použít nějaký sofistikovaný přijímač (např. Garmin GPS60CSx, který má přímo RS232 na zadním konektoru pod gumovou krytkou) anebo nějaký levný GPS modul který dává výstup ve formátu NMEA 4800Bd. Nikde na internetu se ovšem nedočtete, zda je možné GPS z konektoru napájet (pokud používáte jen GPS modul bez vlastního napájení), pak vězte, že není. Přesněji řečeno není, ale je to na něj připraveno na základní desce přijímače (To platí i pro třetí generaci HP !). Pin RS232 číslo 4 je na DPS popsán jako „V_GPS“ ale fakticky nejsou na desce osazeny 3 součástky.

Pokud chcete používat GPS modul napájený přímo z rádia, je nutné dosadit na desku jednu diodu, jednu zenerovu diodu jako stabilizátor a nulový odpor – klemu. Podle fotky to asi nepoznáte, ale já jsem použil jako blokovací diodu v hlavním obvodu shottkyho diodu SS14 (ta zvládne v propustném směru 1A) a pro omezení napěťových špiček zenerku 5V1. To vše stačí na to, aby bylo možné GPS modul napájet. Napájení tohoto modulu je na pinu 4 jen, pokud je přijímač zapnutý. Pokud nevěříte internímu napětí, je možné samozřejmě zabastlit dovnitř 78L05ku a stabilizovat přímo napájecí napětí za vypínačem. Po jakékoliv z těchto úprav není potřeba k GPS přijímači vést další napájecí kablík a vše se odehraje přes CAN9 konektor. Typický modul GPS si bere trvale nějakých 70-80 mA na 5V, takže to interní napájení nijak výrazně nezatěžuje.