Program Base Station – instalace

V minulé kapitole jsme si stručně představili, jak v rychlosti zprovoznit domácí přijímač ADS-B/MLAT přijímač dat z leteckých odpovídačů, které vám umožní sledovat blízký letecký provoz. Pokud se k vašemu přijímači připojíte na port 8080 (nebo přes odkaz na webu FLIGHTAWARE), můžete letadla sledovat „namalovaná“ do webových map. Tyto mapy jsou pěkné na podívání, ale rozhodně se k profesionálním radarovým obrazovkám ani nepřibližují. Existuje program, bohužel dnes již nevyvíjený, ale stále výborně funkční, který naopak letecký provoz vizualizuje maximálně podrobně a záleží jen na uživatelích, jak si jej nakonfigurují, aby jim zobrazil to, co je zajímá. Další důležitou funkcionalitou je logování – chcete-li ukládání záznamů o zachycených letadlech a samozřejmě i možnost nahrávání letecké situace a její libovolné přehrávání v reálném čase.

Instalace programu Base Station

Program Base Station je zdarma ke stažení, k dispozici jej najdete ZDE:

BASE STATION DOWNLOAD

Jedná se o instalační balík, který jen rozbalíte a nainstalujete, instalace je možná jak na 32, tak na 64 bitovém systému, rozdíl bude jen v tom, do jakého adresáře se program nainstaluje. První nemilé překvapení vás může potkat hned po instalaci, pokud nemáte k dispozici originální přijímač SBS-1/3 (což asi drtivá většina uživatelů nemá). Program totiž vyžaduje přítomnost FTDI driveru, který slouží pro ovládání přijímače. Můžete se tedy setkat s následující hláškou:

Pokud nevlastníte originální přijímač, nic se neděje, stačí nainstalovat FTDI drivery ručně například odtud:

FTD2XX.DLL

Knihovnu ft2xx.dll stačí de facto zkopírovat do adresáře WINDOWS/SYSTEM32. Po zkopírování driveru do systému by se již Base Station měl spustit – přesněji přejdeme na krok 1. určení vašeho QTH.

V této obrazovce musíte nastavit své souřadnice (v desetinném tvaru),pokud je znáte, nebo vybrat nejbližší velké město. Tato volba je důležitá, pokud sledujete provoz na zemi. Base Station má v sobě limitaci vzdálenosti od letiště nastavenou na 90 NM. V praxi to znamená, že pokud vidíte pozemní provoz na letišti, musíte se automaticky nacházet ve vzdálenosti do 90 NM od něj, pokud tomu tak není, jedná se pravděpodobně o chybná data a Base Station (dále jen BS) začne vykreslovat letadla s offsetem rovnajícím se rozdílu toho, co uvádí pozemní stanice a toho, co máte uvedeno jako vaše QTH. Tento údaj je tedy velmi důležitý také v případě, že někam cestujete (například malý výlet do Anglie). Samotný program BS má možnost připojení GPS modulu k počítači a v tom případě se o toto nastavení pak už nemusíte starat, BS automaticky nastaví vaše QTH dle GPS. V programu můžete později nastavit i více QTH a jednoduše mezi nimi přepínat, pokud se ale pohybujete v rámci Čech, bohatě vám stačí mít nastaveno QTH na Prahu. Správné nastavení QTH je také důležité, pokud se například připojujete do sítě (například CZ SBSnet), kde mohou být vidět pozemní stanice na Ruzyni, aby byla letadla a auta umístěna správně na ranvejích a pojezdových plochách.

Následuje obrazovka která se zobrazí jen při prvním spuštění, ve které si zvolíte, jaký typ hardwaru máte připojený k počítači:

Zde je potřeba zvolit první volbu jasná a to i případě, že se připojujete ne jen k přijímači, ale třeba na nějakého datového koncentrátoru (do sítě na server). Následuje test připojení zařízení. Ten dopadne chybou a proto se jím nemusíte zaobírat, jelikož ještě nemáte nastavené připojení k přijímači nebo serveru.

V tento moment je možné klidně kliknout na CANCEL a zobrazí vám hlášení, že se při dalším spuštění programu spustí test znovu, ale samotný program se již spustí.

Potvdíte tuto hlášku a tím se vám spustí základní obrazovka programu Base Station, mapa bude vycentrovaná na vámi zadané QTH nebo velké město a grafické podklady budou ty, které jsou v základu nahrané přímo v programu BS:

Nyní je potřeba nastavit připojení přijímače. Pokud máte aktivní přijímač pomocí Raspberry PI + RTL-SDR a běžící skript „modesmixer2“ dle předchozí kapitoly, nebo se připojujete do SBSnetu, přejděte do následujícího menu:

Zde klikněte na „Hardware settings“, tím se dostanete do nastavení připojení přijímače pomocí sítě a zde klikněte na záložku „NETWORK“:

Zde tedy zadejte IP adresu vašeho Raspberry PI (adresa ve vaší vnitřní síti, pokud jej máte doma na síti, nebo externí adresu, pokud má váš přijímač veřejnou IP, popřípadě adresu serveru, pokud máte IP datového koncentrátoru ) a port zůstává stejný, pokud jste nenadefinovali na Modesmixeru jiný. Pokud máte modesmixer spuštěný u vás na počítači, kde spouštíte Base Station, je nutné použít lokální adresu „127.0.0.1“ Po potvrzení OK, je nutné ještě Base Station přepnout na připojení po síti. To je realizováno pomocí menu typu připojení „Data Source“ a zde zvolte „Use Network“.

Po odklepnutí hlášky, zda opravdu chcete přepnout BS do režimu sítě, se program automaticky připojuje na přijímač nebo server. Není potřeba program zbytečně restartovat. Pokud se připojujete na přijímač s velkým datovým streamem (nebo výstup ze serveru) , může připojení trvat i několik desítek vteřin, pak se již letadla zobrazují plynule. V době, kdy čekáte na data, ale přijímač nebo server již odpověděl, že je přítomen, v pravém horním rohu uvidíte aktuální čas, ale stojící, do té doby, než se začnou zobrazovat data. Pokud by časomíra běžela bez krátkého „zaseknutí“, znamená to, že přijímač nebo server neodpovídá a někde se stala chyba (nesprávná IP adresa, neběžící „Modesmixer“ apod.).

Po opětovném spuštění Base Station je možné, že se opět objeví test připojení, ale tentokrát bude úspěšný, protože už máte zadané platné informace pro připojení. Při dalším spuštění již tento test neprobíhá i kdyby se měnilo nastavení BS. Tento test připojení probíhá jen ve dvou případech. Když jste poprvé nainstalovali program Base Station a vytváříte si novou databázi letadel, ve které je navíc zapsána informace o vašem QTH, nastavení připojení apod., ale také informace o tom, že test byl úspěšný. A nebo, když si omylem smažete hlavní databázi nastavení uživatele tj. BASESTATION.SQB (databáze letadel, letů, QTH apod.) a BASESTATION.INI nastavení zobrazení a cesty k souborům.

Pokud máte zadanou špatnou IP adresu nebo port přijímače a po následujícím spuštění proběhne neúspěšný test, objeví se tato hláška:

Nic se neděje, klepnete na CANCEL a program se vám normálně spustí a dle instrukcí výše opravíte adresu přijímače.

Když se program BS úspěšně připojí na přijímač nebo server, uvidíte již první informace jak v tabulce letů, tak na hlavní radarové obrazovce. Nyní zatím ještě bez jakékoliv personalizace a na ní se podíváme v následující kapitole.