DX Camp Jizerské hory 2021

Léto se s námi rozloučilo a podzim nepřinesl nic menšího, než pravidlený DX Camp na Jizerských horách. I když jsem nepočítal, že by letos mohl DX Camp překonat svými podmínkami rok minulý (ten byl v podstatě od začátku až do oknce plný zajímavých netypických podmínek šíření), i tak jsem byl velmi napnutý, jaké stanice zde bude možné sledovat za v podstatě běžných podmínek šíření i běžného radiového provozu. Kdybych se totiž ohlédl za minulým rokem, musel bych konstatovat, že o co lepší byly podmínky šíření, o to menší byl, z pochopitelných důvodů, běžný radiový provoz. Největším otloukánkem v tomto směru bylo letecké pásmo. Ohromný propad běžné velkokapacitní dopravy byl znát. Proto minulý rok, ačkoliv bylo na Jizerkách slyšet přes 60 (!) stanic ATIS a VOLMET, běžný profesionální provoz byl značně slabší. Letos se ovšem doprava a související radiová komunikace výrazně zmátořila (tedy alespoň prozatím) a proto jsem byl velmi zvědav, jak to dopadne.

Letos jsme zvolili trochu jinou strategii využití času a samotný DX Camp jsme naplánovali od neděle, kdy bylo potřeba dát dohromady techniku, do čtvrtka. Byl tedy na maximum využit poslechový čas v pro nás nejdůležitější dobu. Technika nás po důkladné přípravě nezklamala a vše fungovalo na první zapojení. Nainstalovány byly dva klasické stožáry s anténami na pásmo VHF i UHF. Koordinačně-logistickým selháním jsme bohužel neměli k dispozici směrovou anténu, byli jsme tedy odkázáni „jen“ na všesměrové antény, ale myslím, že se vůbec nic nestalo. I tak bylo co poslouchat.

Jizerské hory jsou z pohled radiového provozu unikátní, jelikož je zde relativně málo aktivních vysílačů (většinu území pokrývají vysílače z Krkonoš nebo několika význačných Jizerskohorských kót). Pohoří je radiově zakryté pro stanice z Polska a Německa, ale otevřené do ČR, především do její centrální části. Je tak možné sledovat velmi slabé mobilní a dokonce i ruční radiostanice ze středních Čech. Letecký provoz je slyšitelný z větší části i ze země, takže je možné kontrolovat i přesné kmitočty základnových stanic (především v rastru 8,33 kHz).

Počasí nás nezklamalo a až na drobnou sprchu během montáže antén, kterou jsme úspěšně přečkali s půllitrem piva a dobrým gulášem na talíři v restauraci, vše probíhalo dle představ. Drobným technickým zádrhelem se nakonec stalo osvětlení chaty, které bylo tvořeno LED lampami „made in China“ s neskutečně rušícím napájecím zdrojem. Tato světla se naštěstí spínala na pohyb (PIR čidlo) a tak pomocí izolační pásky byl tento problém odstraněn a radiová pásma byla opět čistá.

Z radiového hlediska jsem byl velmi mile překvapen, jelikož i za běžných podmínek, bylo možné slyšet opravdu vzdálené stanice. Ačkoliv zde příliš nechodí zahraniční stanice, bylo i tak možné v námořním VHF pásmu zaslechnout hlášení lodím na Labi z Německa a to dokonce na šesti kmitočtech současně. Letecké pásmo bylo výrazně živější a tak jsem mohl monitorovat základnové stanice německého či rakouského řízení letového provozu. Pomocí kmitočtových offsetů bylo možné odlišit jednotlivé vysílače resp. jednotlivá letiště, odkud stance vysílají. Z českých luhů a hájů jsem se zaměřil na mobilní stanice českých drah a snažil se identifikovat jak klasická nádraží a běžný provoz na nich, tak nové radiové linky pro tratě, které mají špatné nebo minimální traťové zabezpečení – strojvůdci a výpravčí se tak musí hlásit pro povolení pohybu vlaků po těchto tratích. Zajímavé bylo i zjištění, že se ke klasické (Two Way) radiové komunikaci vrací firmy, továrny a průmyslové objekty. Pravděpodobně již pochopili, že je nezávislost na telefonních operátorech a pokrytí jejich signálem výhodná. Kéž by takto uvažovali i lidé rozhodující o státních strategických sítích.

Chvíle strávené nad přijímači, analýzami radiového spektra a radiového provozu, debatami nad přijímací či počítací technikou opět neměly chybu a člověk se opět leccos dověděl a sem tam ulovil vzácnou a vzdálenou stanici. Zkrátka DX Camp jak má být. Pokud se objeví ještě letos na podzim nějaké zajímavé inverzní podmínky, nevylučuji, že se sem ještě letos na pár dní podíváme.