Širokopásmové přijímače

Každý posluchač je vždy dřív nebo později postaven před stejný problém. Jaký přijímač koupit, aby jednak vyhověl požadavkům na něj kladené a současně byl i příznivý poměr cena / užitek. Přijímače lze rozdělit do několika základních skupin:

Komerční (civilní) přijímače

Slouží pro poslech rozhlasových stanic, Jsou malé, jednoduché na obsluhu a především levné. Jsou velmi často využívány posluchači KV i VKV rozhlasových pásem. Tyto přijímače jsou určeny pro malé vnitřní antény, ale lze nalézt i typy některých výrobců, které umožňují dálkový příjem rozhlasu i na velké externí antény. Někteří náročnější posluchači si je dokonce částečně upravují a vylepšují jejich parametry. Výhoda těchto přijímačů je ovšem na bíledni, celkové náklady na pořízení jsou až v řádech nižší oproti speciálním komunikačním přijímačům a i na nich lze slyšet za dobrých podmínek zajímavé stanice. Primárně jsou ovšem určeny pro příjem RTV stanic s tím, že jsou některé doplněny i o možnost příjmu více druhů provozu (SSB,CW), nutno ovšem počítat s tím, že je tato funkce jako doplněk, tedy vhodné pro příjem velmi silných signálů místních radiomajáků nebo profesionálních služeb.

Přijímače třídy hobby a DX

Tyto přijímače mají již často velmi dobré parametry a slouží radioposluchačům hobbistům. Ti se většinou nespokojí jen s poslechem místních rozhlasových stanic, ale mají zájem o vyhledávání profesionálních stanic a jejich sledování, popřípadě sledování měnících se příjmových podmínek na různých pásmech. Tyto přijímače bývají vybaveny softwarově i hardwarově pro účely vyhledávání vzdálených i blízkých stanic. K dispozici jsou vysoce odolné vstupní obvody a vysokou citlivost, takže je možné s dobrou anténou sledovat měnící se troposférické či ionosférické podmínky, popřípadě hledat stanice na hranici šumu a v létě také sledovat signály velmi vzdálených stanice odražené od Es vrstvy. Cena je ovšem mnohem vyšší než klasické komerční přijímače (řádově jednotky až desítky tisíc korun). Jejich koupě je možná buď přes specializované české obchody a nebo zahraniční přes internet.

SDR přijímače

Je poslední výkřik moderní doby a to především v oblasti KV, ale nalezneme i VKV přijímače, které se do této kategorie dají také řadit. SDR – Software Defined Radio znamená, že jádro celého přijímače jen pouze výkonný A/D převodník a jeden výkonný procesor. Tato soustava přímo umí zpracovat přijímané pásmo bez jakékoliv konverze pásma na nižší kmitočty. Přijímač bývá tedy složen z několika pásmových propustí nebo digitalní preselektor (aby nedošlo k zahlcení vstupních obvodů procesoru signály z jiných, než přijímaných pásem) a poté již je signál přiveden přímo do A/D převodníku. Tyto přijímače mají spoustu funkcí, mají často výborné příjmové vlastnosti a ohromný potenciál co se zpracování digitálních druhů provozu týče. V dnešní době můžete koupit jak velmi levné přijímače na principu RTL-SDR, tak „dospělé“ SDR přijímače s kvalitním A/D převodníkem. Nevýhoda těchto přijímačů je nasnadě, výkonný počítač, který zpracovává přijímaný rozsah. Poslední dobou se ovšem objevují i SDR přijímače, které mají v sobě integrovaný počítač s jednoúčelovým ovládacím softwarem.

Radioamatérské stanice

Stanice je vždy tvořena s velkým důrazem na vysílací část resp. na vysílací pásma a také komfort s tím spojený. Je tedy jasné, že bude přijímač mimo určené vysílací rozsahy nějak ochuzen a to jak hardwarově (absence laděných vstupů), tak softwarově (rychlost skenování, počet rozsahů apod.). Je tedy na každém budoucím majiteli, aby si rozmyslel, zda bude chtít spíš poslouchat nebo více vysílat a poslech bude jen okrajový. Většina moderních amatérských radiostanic má k dispozici možnost poslechu i mimo amatérská pásma (leckdy i 0,1 – 1300 MHz) ale kvalita jejich širokopásmových vstupů nebývá valná a jsou vhodné většinou jen na poslech místních nebo velmi silných stanic. Radioamatérskou stanicí radioskener nenahradíte, bude se jednat o pomalý a neodolný skener.

 

JAKÝ PŘIJÍMAČ VYBRAT?

Zde stejně jako v jakémkoliv technickém oboru platí, že za hodně peněz je hodně muziky, to ovšem neznamená, že levné přijímače neposlouchají a že velmi drahé přijímače vám zabezpečí kvalitní příjem. Vždy ale mějte na paměti základní pravidlo: NEEXISTUJE IDEÁLNÍ PŘIJÍMAČ to znamená. na všech pásmech stejně citlivý, stejně odolný, super rychlý, s dostatkem pamětí a současně s jednoduchou obsluhou. Vždy se bude jednat o kompromis s ohledem na přijímaná pásma, funkce či jiné vlastnosti. Některé vlastnosti budou zpracovány lépe, jiné méně lépe, je to vždy na úvaze posluchače, která vlastnost přijímače je pro něj klíčová a co bude muset „obětovat“.

Pravidlo č. 1

K čemu chcete přijímač používat? Pokud Vám stačí naladit pár okolních kmitočtů (aero, taxi apod.) a jen poslouchat, je opravdu vhodné koupit si pouze levnější model a poslouží vám stejně jako model mnohonásobně dražší. Budete-li chtít ale stanice již vyhledávat a zajímat se o radiomonitoring vážněji, vyplatí se investovat trochu víc peněz a koupit scanner vyšší třídy. Nejen, že mají lepší přijímací parametry, ale především jsou softwarově vybaveny pro vyhledávání aktivních frekvencí a jejich sledování.

Pravidlo č. 2

Kde budete přijímač používat? Budete-li přijímač používat jen na domácí anténě, vyplatí se pořídit stolní scanner, který má lepší vstupní obvody určené pro velké venkovní antény. V nabídkách prodejců naleznete nejen drahé přijímače stolní pro vyhledávání v pásmech, ale také levnější, na úrovni levných ručních scannerů pro nenáročný poslech blízkých a místních stanic. Plánujete-li se scannerem cestovat, je jasná volba ručního scanneru, ovšem s tím, že je k němu problematické připojovat velkou venkovní anténu. Ruční radioscannery mají vždy velmi vysokou citlivost a s ní je spojena také nízká odolnost proti silným signálům např. z rozhlasového pásma.

Pokud se zajímáte o krátké nebo delší vlny, nemáte bohužel příliš na výběr. Ruční přijímače ve formě scannerů de facto neexistují (jedině přenosné typu SANGEAN,ETÓN) a tak je možné poslouchat jen na mobilní nebo stolní přijímače. Lze samozřejmě použít i amatérské radiostanice, ale ty většinou poslouchají až od 2 MHz a spodní pásma bývají u nich silně potlačena. Cenová relace dobrých KV přijímačů začíná na 10 tisících Kč. V bazarech se ale objevují občas kvalitní přijímače za rozumné ceny.

Pravidlo č. 3

Cena přijímače. Jak již jsem naznačil, cenové rozpětí civilních radioscannerů a komunikačních přijímačů je velmi široké (řádově 1000 – 300.000,-Kč) podle výrobce, typu, kvality, vybavení atd. Obecně ale platí, pokud začínáte, je lepší koupit přijímač levnější, abyste si vyzkoušeli, co je kde možné zachytit, co je a co není slyšet. Pokud vás tento koníček zaujme, není problém si kdykoliv pořídit zařízení lepší. Když si koupíte na začátek hned dražší zařízení, může se stát, že jej budete chtít po nějaké době prodat a budete na něm dost peněz tratit. Pokud se ale považujete za pokročilejší posluchače nebo amatéry se zkušenostmi, je určitě lepší sáhnout po třídě vyšší.

 

Zákony, aneb co se smí a co se nesmí

Dle platné legislativy ČR, není poslech analogového vysílání jako takový výslovně zakázán. Trestné je ovšem zveřejňování zachycených informací za účelem poškození dotyčných osob, nebo za účelem vlastního zisku.

Jiná situace je v případě digitálního vysílání. Jakákoliv digitální komunikace již spadá pod trestní zákoník paragraf 182 a v něm je naprosto jasně striktně zakázán jakýkoliv monitoring digitální komunikace, která není určena vám. Jakékoliv použití digitálního vysílání je tedy považováno za zabezpečení informace a jeho dekódování je tedy automaticky porušením zákona bez ohledu na to, zda informace dekódováním získané zneužijete nebo ne. Na druhou stranu máte povinnost informovat nejbližší služebnu PČR o „náhodou“ zachycené zprávě, pokud by jejím obsahem bylo způsobování újmy na životě, zdraví a majetku občanů ČR a bylo by možné těmto škodám zabránit.