Yaesu FTM-10 (SE)

V roce 2007 přišla na trh zvláštní mobilní radiostanice Yaesu FTM-10. Tato stanice nebyla tak populární, ačkoliv umí některé velmi zajímavé věci a především má velmi kvalitní přijímač. Možná je to nedostatkem publicity a tak se na tuto zajímavou stanici podívám podrobněji. FTM-10 se vyráběla ve dvou odlišných verzích. Jedná se o typ „E“ a „SE“. Oba typy se od sebe odlišují hardwarovou konfigurací, ale ovládání je stejné. Nyní se ale vrátím na začátek.

FTM-10E(SE) je dvoupásmová radiostanice, která určena především pro provoz v automobilu (verze E) anebo v motocyklu (verze SE). Stanice poslouchá následující pásma: 504 – 1710 kHz (AM), 76 – 108 MHz (WFM stereo), 108- 137 MHz (AM,FM,WFM), 137 – 174 MHz (AM,FM,WFM), 174 – 222 MHz (AM,FM,WFM) 336 – 470 MHz (AM,FM,WFM) a 800 – 999 MHz (AM,FM,WFM). Vysílání je možné jen v rozsahu VHF a UHF výkonem 5, 20 a 50W. Stanice je pouze monoband, je tedy možné poslouchat pouze jeden kmitočet. Jelikož je zde ale instalován separátní rozhlasový přijímač, je možné poslouchat rozhlas (AM/FM) a současně být na poslechu na ostatních pásmech. V momentě, kdy se objeví provoz na sledovaném kmitočtu, stanice se automaticky na něj přeladí, vypne rozhlas a po ukončení relace se zase vrátí. Je to stejná funkce, jakou disponuje ručka VX-3. Další funkce v souvislosti s VX-3kou, je možnost posílat éterem SMS zprávy. Lze dokonce posílat SMSky mezi VX-3 a FTM-10. Tím ovšem podobnost s ručkou končí.

FTM-10E(SE) disponuje 500 paměťmi. Chybí zde ovšem komunikace s PC. Veškeré paměti a nastavení musí uživatel dělat pomocí ovládacího panelu. Další zajímavostí je, že se ke stanici nedodává ruční mikrofon. Jako mikrofon slouží přední panel s tím, že se klíčování provádí pomocí PTT tlačítka na panelu (mikrofon je nad VOL/SEL indikátorem) nebo pomocí funkce VOX. Další možností je koupě externího mikrofonu (stojí cca 1500 korun). Ten se připojuje v zadní části stanice, což také není příliš výhodné. I zde výrobce myslel na svoji vlastní kapsu. Uživatel si může přikoupit přípravek, který se instaluje pod přední panel a umožňuje připojit mikrofon přímo zepředu jako u normální stanice. Jedinou výhodou externího mikrofonu je možnost přímého zadávání kmitočtu, žádnou jinou v něm nevidím. Třetí možností je koupě Bluetooth-modulu, který se dá nainstalovat do stanice a klíčovat pak bezdrátovým mikrofonem, který si může uživatel přimontovat třeba na volant.

FTM-10E a FTM-10SE se liší od sebe mechanickým provedením hlavního těla stanice. 10E je stanice, kterou můžete spojit do kompaktní verze (stanice s panelem) a disponujete výkonem 50W . 10SE je motocyklová stanice, která má tělo oddělené od panelu a panel je vždy separátní. Tomu odpovídá i možnost volby reproduktoru. U verze „E“ je možné volit mezi reproduktorem instalovaným v těle stanice, reproduktorem instalovaným v ovládací hlavě a nebo externím (stereo 3,5 mm Jack na zadní straně stanice). U verze „SE“ můžete jen volit mezi ovládací hlavou nebo externím repro a VF výkon je omezen na 10W. Tělo stanice je také o poznání menší a lépe montovatelné na motocykl.

Displej a ovládání a funkce

2m2Je kategorie, která je velmi zásadní, protože se mnozí radioamatéři zbavují stanic, které jsou velmi kvalitní, ale mají chybně provedené ovládání nebo nečitelný displej apod. Na začátek bych vyslovil můj názor na FTM-10. Stanici s tak „odfláknutým“ softwarem jsem dlouho neměl v ruce. Nedochází zde k chybám při provozu stanice, ale jde především o ovládání a operativnost se stanicí. Když jsem si listoval katalogem mobilních stanic, na tento produkt jsem narazil a zaujala mne její miniaturní velikost a možnosti poslechu různých pásem. Navíc byla dávána do souvislosti s VX-3 a tak jsem se domníval, že bude mít stejný software (lehce upravený pro mobilní verzi) a pokud tedy uživatel umí ovládat a zná možnosti VX-3, bude mít v malíčku i ovládání tohoto zařízení. Chyba lávky. FTM-10 nemá mimo značky výrobce s VX-3 vůbec nic společného. Poloviční počet pamětí nehraje roli (málokdo zaplní sotva polovinu a mnohým lidem by klidně stačilo i pamětí 10 ), ale ovládání je naprosto odlišné.

Vrátím se nejprve k displeji. Ten je inversního provedení (tmavý displej, který zprůhledňuje aktivní segmenty), takže je vždy čitelný a to jak za tmy (uživatel může dokonce nastavovat úroveň podsvětlení v 5 stupních), tak za jasného slunečného dne. Displej je složen z jedné 8 místné řádky složené z 16 segmentovek. V horní části jsou speciální symboly, indikátor signálu a úrovněhlasitosti. Osobně mi uniká smysl, proč má indikátor hlasitosti 7 segmentů a S-metr jen 4. Mnohem důležitější je, podle mne, informace o signálu. O hlasitosti mohla klidně informovat jedna číslice někde v rohu displeje.

Hlavní řádka může uživateli zobrazovat buď kmitočet (desetinné místo je závislé na používaném kroku, při kroku 25 kHz se Vám zobrazují jen poslední 3 desetinná čísla, při polovičním 4 a při kroku 6,25 dokonce 5 desetinných míst) nebo až osmiznakový název paměti. Nad hlavní řádkou jsou vlevo 3 miniaturní 16segmenty, které uživatele informují o používaném pásmu nebo číslu paměti.

Ovládání stanice je tvořeno několika tlačítky na ovládacím panelu. Vpředu můžete vidět kulaté tlačítko vlevo, tři šipky a otočný knoflík DIAL. U ručky je tento prvek velmi dobře vymyšlen jako ladění s aretací. Zde aretace není a je to tedy obyčejný „cvrček“. S přihlédnutím na velikost zařízení se ovládá celkem dobře, ale o komfortu se rozhodně hovořit nedá. Tlačítko „F“ v horní části panelu slouží jako přímá volba funkce, kterou si uživatel může přepínat pomocí šipek v horní části panelu. Můžete si zde nadefinovat skenování, úroveň podsvětlení, úroveň Squelche atd. V přední části má kulaté tlačítko funkci volby hlasitosti a zároveň slouží jako vstup do 49 položkového nastavovacího menu. Malá šipka doprava v pravé části ovládacího panelu slouží pak ke změnám a pohybu v nastavovacím menu.

Velké šipky nahoru a dolu v pravé části panelu slouží pro přepínání pásem. A zde přichází na řadu jedna z největších hloupostí celého rádia. Přijímač je natvrdo rozdělen na jednotlivá pásma (AM, FM, AIR, VHF, UHF atd.) a máte možnost je přepínat pouze pomocí těchto šipek. To by nebylo tak hrozné, problém je ale v tom, že jsou takto rozděleny i paměti. Když si tedy do paměti za sebe uložíte například 145,500 a 433,000 MHz, skenovat můžete paměti za sebou, ale ručně procházet můžete jen paměti ve stejném pásmu. Pokud chcete procházet paměti z jiných pásem, musíte si je přepnout do příslušného pásma pomocí těchto šipek. Do přepínání pásem se navíc pletou volací kmitočty (Group channel), pásma mezi (nepožadovaná pásma nelze vypnout jakou VX-3) a dokonce i přepínání LINE-IN. Stanice může sloužit jako stereo rozhlasový přijímač, ale můžete ji také využít jako zesilovač pro MP3 přehrávač, když jej připojíte do zadního vstupu LINE-IN. Aktivace tohoto vstupu je právě v listu přepínaných pásem a to je samozřejmě naprostý nesmysl.

Jako zajímavost bych uvedl funkci automatického zvyšování hlasitosti během jízdy v automobilu. Stanice snímá úroveň hluku okolí a podle jeho síly přidává hlasitost stanice. Uživatel může dokonce volit v menu tři úrovně zesílení NF. Další zajímavostí jsou hodiny. Stanice v má v sobě zálohovaný obvod RTC, takže je možné nechat na displeji svítit místo kmitočtu nebo paměti aktuální čas. Stanice disponuje také nepoužitelnými funkcemi časovače, stopek a teploměru, který nesleduje teplotu okolí, ale teplotu koncového stupně.

Praktický příjem

Z předešlých odstavců by si jistě každý poklepal na čelo a ptal se mne, proč jsem si vlastně toto zařízení pořídil. Přiznám se, že kdybych jej neměl možnost vyzkoušet a jen si přečetl návod k použití, rozhodně bych jej nekupoval. Poté ovšem, kdy jsem tuto stanici měl připojenou na velkou anténu a chvíli na ni poslouchal, názor jsem zcela změnil.

FTM-10 disponuje jen základními druhy provozu, ale na druhou stranu je zde možnost sledovat mimo 80 MHz všechna důležitá profi-pásma. K dispozici jsou všechny CTCSS a DCS kódy a hlavně (tedy pro mne :-))velmi kvalitním AM demodulátorem pro sledování leteckého provozu. Dokonce bych se nebál jej nazvat jako HI-FI přednes. Samozřejmě jej nemůžete porovnávat např. s AR-5000, který má k dispozici několik audio filtrů, ale i zde je možné v menu jistým způsobem upravit audio (výšky, středy a hloubky) a srozumitelnost je výborná.

Stanice má velmi kvalitní přijímač. V pásmu AIR a VHF de facto nepotřebujete CCIR filtr a na UHF je odolnost proti rušení od CDMA (nebo U:founa) také obdivuhodná. Zahlcení lze odbourat i velmi slabým útlumem v řádech jednotek dB. Osvědčil se mi v tomto případě jen útlum jednoho rozbočovače na několik rádií (cca 5 dB útlum) a FTM-10 bez problémů poslouchá jako přijímače mnohem dražší. Problémy nejsou ani s velmi blízkými GSM vysílači a zatím jsem nezaznamenal ani žádný zrcadlový příjem nebo křížovou modulaci. FTM-10 je vybavena standardními a užšími MF filtry a tak je možné je ji provozovat i v rastru 12,5 kHz. U některých stanic znamená N-FM jen změna zdvihu na vysílači, ale zde je připojen také slyšitelně užší filtr pro lepší separaci blízkých stanic s polovičním krokem.

Jelikož je zde instalován AM/FM rozhlasový přijímací obvod levnější produkce (myslím, že nebudu daleko od pravdy, když prohlásím, že je stejný jako ve VX-3) není citlivost a odolnost nijak valná. Prakticky se hodí jen na poslech silných místních stanic a FM DX s FTM-10kou určitě provozovat nebudete 🙂 Kvalita přednesu je celkem slušná, stereo ale občas z nějakého důvodu vypadne (většinou při přelaďování stanic) a opět naskočí až po opětovném zapnutí stanice. Pravděpodobně dojde k výpadku oscilátoru stereo dekodéru, ale stejný problém má i VX-3, takže to považuji za typickou chybu integrovaného obvodu AM/FM přijímače.

FTM-10 není scanner a tak je rychlost vyhledávání frekvencí nebo skenování pamětí velmi nízká. Tato stanice je tedy především vhodná pro skenování zájmových kmitočtů nebo jen velmi úzkých rozsahů, popřípadě pro trvalý poslech zájmových kmitočtů. Stanicí tedy můžete s klidem nahradit například starou Motorolu (pokud nepotřebujete používat 5tónovou volbu) a můžete si být jisti, že budete mít k dispozici stejně kvalitní přijímač a 50W VF výkonu. Naprosto výborná je stanice k poslechu leteckého pásma. Pokud tedy chcete sledovat místní aeroklub nebo ŘLP, budete jistě velmi spokojeni. FTM-10 disponuje i novým krokem 8,33 kHz v leteckém pásmu, ale užší filtr zde nelze aktivovat. Naprosto dokonalého přednesu dosáhnete, když ke stanici připojíte originální Motorola externí repro.

Stanice má opravdu velmi malé rozměry, a pokud ji nechcete instalovat do auta, budete mít doma na stole (nebo na cestách) stanici menší než Uniden UBC800, ale s rozhodně
kvalitnějším přijímačem. Jediná nevýhoda je větší váha, jelikož je nutné 50W vysílač nějak uchladit a tak je tělo stanice z celkem robustní slitiny. Co se týče napájení, pokud ji chcete používat jen jako přijímač, bez problémů vám postačí zdroj do zásuvky 12V/ 0,5A. Pokud chcete i vysílat, musíte napájení samozřejmě adekvátně proudově dimenzovat.

Pro instalaci do auta máte k dispozici několik zajímavých vychytávek. Na palubní desku je v sadě speciální držák těla stanice, který můžete použít i doma na stole. Jeho výhodou je snadné sklopení stanice tak, aby byl displej co nejlépe čitelný. Pokud chcete tělo stanice zamontovat do auta a u řidiče nechat jen ovládací panel, můžete použít elegantní magnetický držák (panel pak jde použít jako „obyčejný“ mikrofon do ruky). Stanice se ve verzi „E“ dodává ještě se zvláštním dílem mezi tělo a panel, který pod jistým úhlem displej nakloní (viz foto vpravo) a tím je čitelný i když stanice leží na stole bez držáku na palubní desku.

Závěr

Yaesu FTM-10 je stanice, která je velmi povedená po stránce „železa“, disponuje velmi citlivým a odolným přijímačem (nepočítám-li AM/FM rozhlas), kvalitním AM demodulátorem a dobře zvládnutým AVC pro příjem leteckého pásma. Stanice je ale vhodná jen na poslech (nebo provoz) na nalezených a uložených frekvencích. 10ka rozhodně není vhodná na prohledávání radiových pásem. Pokud ale hledáte stanici nebo prijímač, kterému nevadí vlhkost ani prach, stanici, která disponuje slušným výkonem a má srozumitelný přednes i během jízdy v autě, FTM-10 je jasná volba.

Naprosto jasným průšvihem této stanice je software a nemožnost připojit stanici k PC. Ovládání stanice není ani tak složité jako spíš osekané. Uživatel má jen velmi omezené možnosti upravit paměti a scannování. Jasný nesmysl je přepínání pásem a pevné řazení pamětí do pásem. Pokud ale tyto nedostatky přejdete, uložíte si zájmové kmitočty do paměti a budete s nimi pracovat jako s dobře vybavenou profi-stanicí, budete velice spokojeni.